Sökning: "Lisa Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Lisa Eriksson.

 1. 1. Nej-drottningen Lööf och tonsättaren Löfven : En kvalitativ analys av rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Filippa Ödmann; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ gestaltningsanalys och utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Bli en designer och se problem som möjligheter : Hur relaterar UX och design thinking till bibliotekens demokratiska uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helena Eriksson-Lillevold; Lisa Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; User eXperience UX ; design thinking; demokrati; empowerment; marginalisering; biblioteksutveckling; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : In this paper we describe UX and design thinking as a method for library development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic mission. These ideas and methods are becoming more of common use among libraries. LÄS MER

 3. 3. ”It is something close to normal” En kvalitativ studie om aktörers syn på våld i nära relationer i Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Fagerholm; Lisa Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; patriarchy; policy;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and analyze how actors involved in tackling domestic violence against women in Uganda, look at issue of domestic violence, both in terms of the policies that exist in the country, and the practice that are applied. The results were analyzed through the lenses of various theoretical frameworks: the concept of patriarchy, ecological theories and theories about organizations and implementations. LÄS MER

 4. 4. Identifikationsprocesser i Maria Frensborgs Mina smala axlars längtan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Fondin; [2018]
  Nyckelord :Frensborg; Homburger Eriksson; Giddens; Nikolajeva;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka en nutida ungdomsroman inom den realistiska genren för att se om det överensstämmer med den utvecklingspsykologiska teorin. Tiden som ungdom har ur ett historiskt perspektiv vuxit i antal år räknat och den har även kommit att bli alltmer komplex då det kommer till val av livsbana. LÄS MER

 5. 5. "Nu vill jag röra på mig, använda hela min kropp" : En studie om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns koncentration vid samling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Eriksson; Lisa Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; koncentration; rörelse; samling; förskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER