Sökning: "narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet narratologi.

 1. 1. VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Clara Tortosa; [2018-01-16]
  Nyckelord :representation; vårt göteborg; vi och dem; den andre; diskursanalys; framing; narratologi; aktantroller; stuart hall; algirdas j. greimas;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, underperioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. LÄS MER

 2. 2. Hjältinnan och genusordningen : En narrativ analys av manliga och kvinnliga stereotyper i dystopin Divergenttrilogin och dess litteraturdidaktiska möjligheter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; Narratologi; Litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gestaltningen av manliga och kvinnliga stereotyper, samt genusordningen i den populära ungdomstrilogin Divergent (2012–2014), skriven av Veronica Roth. Det är viktigt att undersöka hur litteraturen förmedlar kulturella förställningar om manliga och kvinnliga stereotyper för att kunna problematisera och bearbeta innehållet i litteraturundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Ät min hjärna. Spelberättandet i förhållande till klassisk och kognitiv narratologi i gymnasiets svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Ingermarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to contribute with knowledge about games as fictional literature in relation to the Swedish subject in the Swedish upper secondary school. My theoretical framework draws from classical and cognitive narratology as well as game studies, and the notions of defamiliarization and genre are also central. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder läsfrämjande? : En kvalitativ studie över det läsfrämjande begreppets narrativa uppbyggnad på svenska folkbibliotek.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sandra Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Reader promotion; Narrative inquiry Research method ; Public service Libraries ; Library research.; Läsfrämjande verksamhet; narratologi; folkbibliotek; Biblioteks- och informationsvetenskap.;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine the Swedish term for reading promotion, läsfrämjande, and gain a greater understanding for the meanings inherent in the word. To do this, narrative theory in the form if Harding's typology of six different types of narratives arranged on a scale from general to particular has been used for the analysis. LÄS MER

 5. 5. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER