Sökning: "narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet narratologi.

 1. 1. The White Knight : en kvalitativ studie av vit heroism i filmen Freedom Writers

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Annie Darefors; Lucia Öström; [2021]
  Nyckelord :Freedom Writers; hjälte; narrativ analys; representation; semantiska axlar; vit heroism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen “The White Knight: En kvalitativ studie av vit heroism i filmen Freedom Writers” (2021) har skrivits av Annie Darefors och Lucia Öström inom Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Med utgångspunkt i teorier om narratologi och representation är syftet med uppsatsen att undersöka vit heroism i film. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga barnet i Mumindalen : En studie av karaktärerna i Tove Janssons litterära verk Det osynliga barnet (1962)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Sundqvist; Lotta Muukkonen; [2021]
  Nyckelord :Tove Jansson; Det osynliga barnet; Mumintrollet; didaktik; karaktärsanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra hur litterära karaktärer gestaltas i en skönlitterär berättelse. Studien är baserad på Tove Janssons novell Det osynliga barnet (1962). Novellen handlar om lilla Ninni som utsätts för kränkande behandling av sin vårdnadshavare. Till slut blir Ninni osynlig och överlämnas till Muminfamiljen. LÄS MER

 3. 3. Ludologiska narrativ och intriger : Datorspelet L.A. Noire som litteraturdidaktiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jacob Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; spelifiering; narratologi; ludologi; litteraturdidaktik; skugga intrigen;

  Sammanfattning : This degree project in swedish is a study on the videogame L.A. Noire (Team Bondi, 2011),where the goal with the essay is to determine which narrative and plot presents itselves in thevideo game. Another point of investigation is how videogames could act as a literaturedidactic tool for pupils and teachers alike. LÄS MER

 4. 4. Bordsrollspel och narrativ kunskapsutveckling : Den informella inlärningens möjligheter för litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrik Vågberg; [2021]
  Nyckelord :literature education; narratology; plot; litteraturdidaktik; literacy; narratologi; intrig; textuniversum; svenskämnet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study literature education using a tabletop role-playing game (TRPG) and in particular which knowledge about narratives that role-players have potential to develop during game sessions. In addition, the objective is to explore the use of the informal learning environment characterised by the TRPG medium, and provide suggestions on how teachers in Swedish upper secondary school can incorporate and further develop narrative knowledge in formal literature education. LÄS MER

 5. 5. The singular type woman : En narratologisk och genusteoretisk analys av Shirley Jacksons ”The Honeymoon of Mrs Smith (Version II): The Mystery of the Murdered Bride”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aurora Elisabeth Quintili; [2021]
  Nyckelord :Experientiality; Fludernik; Genuskontraktet; Genussystemet; Genusteori; Gotik; Hierarki; Hirdman; Isärhållande; Jackson; Narratologi;

  Sammanfattning : Efter Shirley Jacksons död år 1965 verkade allmänhetens uppmärksamhet gentemot hennes litterära produktion avta. Idag kan vi däremot observera ett kraftigt ökat intresse för hennes författarskap och de tematiker som behandlas, det vill säga kvinnans isolering, de sociala normernas inflytande på den mänskliga erfarenheten och ödets obarmhärtighet. LÄS MER