Sökning: "narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet narratologi.

 1. 1. Kvinnliga mördare - de hämndlystna avvikelserna : En kritisk diskursanalys av kvinnliga mördares framställning i medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Posio; Amanda Lindvall; [2023]
  Nyckelord :Female Murderers; podcast; true crime; stereotypes; gender; critical discourse analysis; Kvinnliga mördare; podcast; true crime; stereotyper; genus; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Murder is something that both horrifies and arouses interest in our society. The media is acontributing factor to the different portrayals of murderers, potentially affecting the public'sunderstanding of the crime and the perpetrators behind it. This study analyses the representation of female murderers in podcasts. LÄS MER

 2. 2. To turn the Being round and round, And pause at every pound : En fenomenologisk undersökning av kroppen och rummet som narrativa element i fem dikter av Emily Dickinson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Emily Dickinson; corporeal narratology; phenomenology; body; space; Emily Dickinson; kroppslig narratologi; fenomenologi; kropp; rum;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate how bodies can be understood as a narrative element in five poems written by the American poet Emily Dickinson (1830 – 1886). Using phenomenology as understood by Maurice Merleau-Ponty and Elizabeth Grosz as a theoretical framework and a corporeal narratology as drawn up by Daniel Punday, the essay explores how the bodies of the characters within the fictional world are portrayed, which bodies are present and what places and types of situations they occupy. LÄS MER

 3. 3. Om utställda känslor : Känsloberättelser och museiutställningar som narrativ

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Christensen; [2022]
  Nyckelord :Exhibitions; Narratology; Emotions; Historiography; Museum studies; Museum techniques; Utställningar; narratologi; känslor; historieskrivning; kulturhistoriska museer; museologi;

  Sammanfattning : Emotions are sometimes thought of as human universals, biological facts shared by everyone due to the place of emotions as a function of evolution. A competing theory of emotion has been developed in the field of the history of emotions, where emotions instead are thought of as less unstable historically variable categories. LÄS MER

 4. 4. Mytologiska varelser och djur inom modern arabisk litteratur : En litteräranalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier (IAM)

  Författare :Sarah Asghar; [2022]
  Nyckelord :Baha Tahir; Zakariyya Tamir; Mytologiska varelser; Djur inom berättelser; Narratologi; Onaturliga berättelser.;

  Sammanfattning : I arabiska berättelser är övernaturliga väsen frekvent förekommande och denna litteraturanalys syftar till att lyfta fram vilken funktion och representation de mytologiska varelser och djur har i modern arabisk litteratur. Den valda metoden för analysen har varit narratologi där textens sammansättning samt vem som presenterar berättelsen står i fokus. LÄS MER

 5. 5. Reporter med egen röst : En studie av reporterns berättelse om sig själv och sitt arbete i två nutida reportageböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Selma Sedelius; [2022]
  Nyckelord :Reportage; reporter; narratologi; berättare; journalistik; dissonans; trovärdighet; transparens; autenticitet; life writing; vittnesbörd;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar två nutida reportage i reportagebokens format: Klubben av Matilda Gustavsson, och Smärtpunkten av Elisabeth Åsbrink. Syftet är att undersöka hur reportern själv och det journalistiska arbetet framställs i reportagen och vad det får för konsekvenser för reportagens journalistiska syften. LÄS MER