Sökning: "narratologi"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet narratologi.

 1. 1. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Jakten på det försvunna Egypten : En narrativanalys av en konspirationsteori på YouTube

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Lindgren; Philip Arousell Olin; [2019]
  Nyckelord :Narrative; conspiracy theory; desinformation; Youtube; mystery; Narrativ; konspirationsteori; desinformation; YouTube; mysterium;

  Sammanfattning : Det finns en pågående samhällsdebatt om spridning av desinformation på internet och vilka samhällskonsekvenser det kan innebära. På internet, exempelvis YouTube, möjliggörs spridandet av information till en stor publik, utan att någon granskar eller reglerar dess innehåll, vilket i sin tur gör det lättare att sprida desinformation. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Antonella Cotta Lopez; Cleo Jernsgård Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bilderböcker; bilderbok; flykt; förskola; narratologi; redskap;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi med hjälp av narratologisk metod hur flykt framställs i bilderböcker genom förlopp och perspektiv. Detta gör vi genom att analysera fyra bilderböcker utgivna efter 2015 i samband med en ökning av flyktingar runt om i världen. LÄS MER

 4. 4. Holdens berättelse om Holden : En narratologisk undersökning av berättaren och dialogerna i J. D. Salingers The Catcher in the Rye

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus van Lint; [2019]
  Nyckelord :narratology; unreliable narrator; dialogues; self-narration; narratologi; opålitlig berättare; dialoger; självnarration;

  Sammanfattning : The study examines narrating techniques and narratological positions in relation to the dialogues in J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. First, it is studied how the narrator Holden Caulfield uses the psychological process self-narratology as a means to organize his memories into a coherent narrative. LÄS MER

 5. 5. Att uppmärksamma könsroller i den visuella världen : En genusanalys av fokalisering och genuslekt i tv-serien 13 Reasons Why ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Masculinity; femininity; didactics; sex roles; gender; 13 Reasons Why; focalization; genderlect; Maskulinitet; femininitet; didaktik; könsroller; genus; 13 Reasons Why; fokalisering; genuslekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Maria Nikolajevas feministiska narratologi uppmärksamma och undersöka stereotypa könsroller i serien 13 Reasons Why. Dessa stereotypa könsroller analyseras med hjälp av en genusteori kring det sociala könet som socialt konstruerat som feminina och maskulina karaktärsdrag. LÄS MER