Den magra vänskapen mellan kvinnor : En studie av vänskapsmotivet i tre romanceböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks vänskapsmotivet i romancegenren, med fokus på kvinnliga vänskaper. Romanerna Beach Read (2019), People We Meet On Vacation (2020) och Book Lovers (2021) av Emily Henry står som representanter för genren. Syftet är att studera hur kvinnlig vänskap porträtteras och huruvida den får ta plats jämte romansen. Mieke Bals Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (2017) används för att göra narratologiska analyser av karaktärerna, med fokus på begreppen ”kvalifikation” och ”kvalifikation genom funktion”. Detta belyser inte bara karaktärernas egenskaper utan också deras roller och funktion i narrativet. Även Elizabeth Abels artikel ”(E)Merging Identities: The Dynamics of Female Friendship in Contemporary Fiction by Women” (1981) tas upp för att kategorisera olika typer av fiktiva väninnerelationer, där komplementaritet eller identifikation mellan kvinnokaraktärerna är faktorn som särskiljer dem. Slutsatsen i uppsatsen är att vänskaperna hamnar i narrativets periferi. Även om relationerna ser väldigt olika ut i verken, och väninnorna i varje verk på detaljnivå har olika roller, så sammanhålls de alla av att väninnan används för att främja romantiken. Genren böckerna arbetar inom påverkar dess möjlighet att skildra något annat än komplementära väninneskildringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)