Sökning: "total"

Visar resultat 1 - 5 av 15015 uppsatser innehållade ordet total.

 1. 1. Conservation of Lace – To Conserve and Support Guipure Lace

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Amanda Fredriksson; [2021-07-16]
  Nyckelord :bridges; bars; buttonhole stitch; blanket stitch; lacemaking; guipure ground lace; textile conservation;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2021:11.... LÄS MER

 2. 2. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 3. 3. Biståndets effekt på jämställdhet och kvinnlig egenmakt - En empirisk studie av jämställdhetsinriktat bistånd till LDCs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maja Johnsson; Sara Ogestad; [2021-07-08]
  Nyckelord :foreign aid; gender aid; gender equality; women empowerment; institutions; LDCs;

  Sammanfattning : The effectiveness of foreign aid has been an object of debate for a long time, and so has the importance of gender equality for economic development. Foreign aid in support of gender equality and women empowerment in developing countries has grown rapidly over the last few decades. Still, studies regarding the efficiency of gender aid are scarce. LÄS MER

 4. 4. FINTECH COMPANIES: INNOVATION, ALGORITHMS AND CUSTOMER CENTRIC PERSPECTIVE - A cross-sectional study on algorithmic trading in the Fintech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Manfredo Recchia; [2021-07-08]
  Nyckelord :Fintech; Fintech innovation; Fintech business model; Algorithms; Algorithmic trading systems;

  Sammanfattning : In the last years the financial sector has been subject to many changes, in particular since 2008financial crisis many customers started to appreciate new digital financial companies, insteadof traditional ones, that offer innovative solutions for financial services. In fact they are able tooffer more effective, efficient and less expensive services than traditional institutions. LÄS MER

 5. 5. The Role of Life Cycle Costing in the Servitization Process of Manufacturing Businesses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felix Erik Hagemann; [2021-07-08]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Life-Cycle Costing; Business model; Manufacturing;

  Sammanfattning : Aim: This study investigates the role of life cycle costing the process of servitizing the value proposition of manufacturing businesses. The aim is to increase the understanding of potential utility of life cycle costing in the servitization process of manufacturing businesses. LÄS MER