Sökning: "forth"

Visar resultat 1 - 5 av 703 uppsatser innehållade ordet forth.

 1. 1. INFLUENCE OF VALUES ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE IN DEVELOPED ECONOMIES How influential are values on environmental performance in countries with higher economic development?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Avdic; [2018-10-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental problems have become a more and more important topic in the political science research. In order to stop exploiting natural resources and worsening living conditions, an answer to what is needed for improving environmental performance needs to be found. LÄS MER

 2. 2. En fjärdedel plus två fjärdedelar är lika med en hel – En innehållsanalys av felsvarsuppgifter inom bråk i matematikböcker.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Åvall; [2018-08-07]
  Nyckelord :Innehållsanalys; kvantitativ; matematikböcker; bråk; felsvar; felsvarsuppgifter; resonemang; förmåga.;

  Sammanfattning : Det här är en kvantitativ innehållsanalys av felsvarsuppgifter i svenska matematikböcker för mellanstadiet. Felsvarsuppgifter definieras som uppgifter vilka kräver reflektion av korrektheten i det som presenteras. LÄS MER

 3. 3. "You think you do, but you don´t" : En netnografisk fallstudie av fanservern Nostalrius virtuella demonstration för kreationen av World of Warcraft vanilla/legacy servers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rickard Koskenniemi; [2018]
  Nyckelord :WoW; World of Warcraft; virtual; digital; activism; Nostalrius;

  Sammanfattning : The virtual and digital world develops and changes frequently, within recent technology and the ways of using it. A complex phenomenon online with variables which isn’t fully defined in how they should be used or their strengths. One such thing is the use of the virtual and it´s tools in social movements. LÄS MER

 4. 4. Om narrativ beviskravslära vid domstols prövning av komplexa orsakssamband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Hallén; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; narrativ; beviskravslära; bevisvärdering; orsakssamband; beviskrav; bevisvärdemetoden; relative; plausibility; theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många kommersiella avtalsförhållanden är komplexa, och då tvist avseende fel i avtalsprestationen uppstår måste käranden bevisa ett orsakssamband mellan svarandens agerande och skadan. Detta försvåras ofta av avtalsförhållandets långvarighet såväl som att det ofta finns flera möjliga alternativa orsaker till skadan. LÄS MER

 5. 5. Att fabulera genom research : hur fantastikförfattare söker information i sitt skönlitterära skrivande för barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Marie Metso; [2018]
  Nyckelord :informationssökning; research; informationssökningsbeteende; informationsbeteende; informationsinhämtning; informationsinsamling; författare; skönlitterära författare; författaraspiranter; litterärt skapande; kreativt skrivande; skönlitterärt skrivande; skrivande; skrivprocess; författarskap; författande; inspiration; fantastik; fantasy; science fiction; skräck; barn- och ungdomslitteratur; ungdomslitteratur; unga vuxna; ungdomsromaner; barnlitteratur; bilderböcker; lättläst; informationsbarriärer; the rhythm of writing; sökstrategier; snabbsökning; bärplockning; pärlodling; ABM; B I; biblioteks- och informationsvetenskap; informationsvetenskap; information-seeking; information-seeking behaviour; information behaviour; information retrieval; information gathering; authors; novelists; writers; creative writing; writing fiction; fiction writing; writing; writing process; authorship; speculative fiction; horror; children’s and young adult literature; young adult fiction; young adult literature; children’s literature; children’s fiction; picture books; easy read; information barriers; search strategies; simple searching; quick-and-dirty; berry-picking; pearl-growing; ALM; LIS; Library and Information Science; Information Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how fiction authors seek information in their writing, which still is a vastly under-researched subject within Library and Information Science. Why then are there so few of us in this discipline who ask themselves which information behaviour and information needs that exist among the ones writing the literature filling our libraries? This study was carried out by using a qualitative method where six informants were interviewed in semi-structured and individual interviews, as well as in a group interview. LÄS MER