Sökning: "forth"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade ordet forth.

 1. 1. The effect of test case design in software testing bots

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Chukaleski; Samer Daknache; [2019-11-18]
  Nyckelord :test bots; software testing; system testing; endto- end testing; test results; test case design; automotive industry;

  Sammanfattning : Traditional approaches of testing in software developmentinclude running the test cases on a software component,referred to as unit testing, which usually only tests a specificpart of a component, as opposed to testing the whole flow of thesystem (end-to-end testing). Test bots are software automationtools that help improve the system testing via automation, whichis beneficial for development teams as the test bots help decreasethe amount of time spent on testing. LÄS MER

 2. 2. MERO, AYER Y HOY. Análisis semántico desde una perspectiva diacrónica del adjetivo/adverbio mero

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ramón Prado Gómez; [2019-08-28]
  Nyckelord :spanska; mero; polisemia; diacrónico; significado positivo; significado negativo; Semántica Cognitiva;

  Sammanfattning : Mero’s polysemy poses a series of questions which find an answer from a diachronicperspective, particularly from the Cognitive Semantics’ point of view. We want to highlighttwo of them: one is the apparent regionalism observed in some meanings. LÄS MER

 3. 3. BRINNOVATION - A case study of an innovation contest’s influence on interorganisational innovation network creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Philip Smedjevik; [2019-07-09]
  Nyckelord :Innovation contest; interorganisational innovation network; network creation; realising open innovation;

  Sammanfattning : Innovation is at the very heart of most organisations’ research and development, with the innovation process starting with creation of innovation opportunities. As brought forth by several previous researchers and authors, creation and selection of such innovation opportunities historically occurs within the boundaries of an organisation. LÄS MER

 4. 4. Resilience from within or without? : An ethnographic study of resilience mechanisms in southern Colombia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Amigues; [2019]
  Nyckelord :Resilience; recovery processes; peacebuilding; post-conflict; post-disaster reconstruction; Colombia;

  Sammanfattning : The emergence of resilience in the peacebuilding field shows an important change of paradigm and turn to the local context. So far few ethnographic research has been done to understand how resilience works locally and what are the mechanisms helping individuals to cope and recover from a crisis. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetsåterföring och informationshanteringi en komplex organisation

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Burak Önsari; [2019]
  Nyckelord :Customer requirements; Experience feedback; Information management; Quality Function Deployment; Erfarenhetsåterföring; Informationshantering; Kundcentrerad planering; QFD; Quality Function Deployment;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet är att ta fram en lista på åtgärder vilka är ämnade åt att förbättra dokumenthanteringen och informationslagringen på Arcona, samt förbättra tillgängligheten av relevanta dokument och information.Åtgärderna ska ha en inbördes prioriteringsordning och vilka eventuella krav som ska ställas på förekommande system ska undersökas. LÄS MER