Sökning: "forth"

Visar resultat 1 - 5 av 1025 uppsatser innehållade ordet forth.

 1. 1. UTTRYCK = SVAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alfred Nordh; Cathrine Ringdahl; [2023-04-24]
  Nyckelord :Equal sign; upper secondary school; mathematics education; mathematical history;

  Sammanfattning : The focus of this literary study is to examine students’ misconceptions about the equal sign as well as giving upper secondary teacher the tools required to promote students’ understanding of the equal sign. To explore these misconceptions further, the study is framed around three research questions: What misconceptions does students’ have about the equal sign and why do they have them? What consequences do these misconceptions have for students’ mathematical ability? What can you do as a teacher to increase students' understanding of the equal sign and the concept of equality? The study suggests that students mainly struggle with the equal sign due to a unidirectional and dynamic understanding which leads to a series of different problems. LÄS MER

 2. 2. Kapital bakom galler : Klassystem på Karlstads fångvårdsanstalt under mitten av 1900-talet

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Forsell; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur fångarnas och personalens beteende på Karlstads fångvårdsanstalt bidrar till att strukturera och reproducera ett klassystem inom anstalten under mitten av 1900-talet. För att åstadkomma detta används förhörsprotokoll, inventarieförteckningar både specifika för böcker tillgängliga för de intagna och för generella föremål på anstalten, och protokoll över personalens kvartalssammanträden. LÄS MER

 3. 3. Increasing explainability of neural network based retail credit risk models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Evilevitch; [2023]
  Nyckelord :Explainability; Artificial Neural Network; Mortgage Credit Risk Modeling; Förklarbarhet; Artificiella Neurala Nätverk; Modellering av Hypotekskreditrisk;

  Sammanfattning : Due to their ’black box’ nature, Artificial Neural Networks (ANN) are not permitted for use in various applications. One such application is mortgage credit risk modeling. LÄS MER

 4. 4. Akrasia and Addiction in the age of Social Media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Benjamin Engström; [2023]
  Nyckelord :Akrasia; Weakness of will; Freedom of the Will; Addiction; Social Media Addiction; Dopamine; Dual system theory;

  Sammanfattning : The concept of weakness of will, or Akrasia, relates to questions regarding the rationality of our choices. Philosophers such as Richard Holton and Alfred Mele have spearheaded the debate since the turn of the century, but quite recently arguments put forth by Nick Heather and Edmund Henden have catapulted the question into a subgenre between the medical, psychological, and philosophical fields. LÄS MER

 5. 5. Spel som läromedel : En historiedidaktisk undersökning om historiebaserade datorspel på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Filip Andersson Leman; [2023]
  Nyckelord :History didactics; History-based games; Europa Universalis IV; Use of history; Respondent survey; Historiedidaktik; Historiebaserade spel; Europa Universalis IV; Historiebruk; Respondentundersökning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the popular computer game Europa Universalis IV and how the use of history looks inside the game and its potential use during lessons.There is also a second purpose to this study and it is to shine some light on how students between the ages of thirteen and fifteen think about history-based videogames and their use in a classroom situation. LÄS MER