Sökning: "Plantinga"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Plantinga.

 1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 2. 2. Fem ontologiska gudsbevis

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Love Ekenberg; [2022]
  Nyckelord :ontologiska gudsbevis; Anselm; Descartes; Malcolm; Planting; Gödel;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar i vilken utsträckning som de fem olika varianterna av det ontologiska gudsbeviset presenterade av Anselm, Descartes, Malcolm, Plantinga respektive Gödel är rimliga. ... LÄS MER

 3. 3. Trons grund(er) : En jämförande analys av C. Stephen Evans och Alvin Plantinga när det gäller synen på förhållandet mellan religiös tro och förnuft

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mattias Evertsson-Jogfors; [2020]
  Nyckelord :Faith and reason; religious belief; fideism; rationalism; C. Stephen Evans; Alvin Plantinga;

  Sammanfattning : In this thesis I analyse C. Stephen Evans and Alvin Plantingas perspectives on the relationship between faith and reason. I consider whether their viewpoints are best seen as forms of fideism, rationalism or beyond these categories. I also discuss how to define fideism, rationalism, faith, belief and reason. LÄS MER

 4. 4. Efter Gettier Kom Plantinga : En Fördjupning av Begreppet Berättigande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Dan Boström; [2018]
  Nyckelord :Warrant; proper functionalism; Gettier; Plantinga; Zagzebski; Warrant; berättigande; Gettier; Plantinga; Zagzebski;

  Sammanfattning : After Gettier came Plantinga.In this essay I explore the concepts of justification and warrant. LÄS MER

 5. 5. Tänk om allt vore annorlunda: kausala relationer mellan det aktuella och icke-aktuella inom modalrealism och modalabstraktionism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Märta Johansson; [2017]
  Nyckelord :Modalitet; realism; aktualism; David Lewis; Alvin Plantinga; kausalitet; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Can there be causation between actual and non-actual states of affairs? To me it seems so, but few modal theories seem to be able to handle the question. I present and compare two theories of modality: David Lewis' modal realism and Alvin Plantinga's abstractionist theory of modality. LÄS MER