Sökning: "abstrakta objekt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden abstrakta objekt.

 1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomeninom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vimänniskors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 3. 3. Events on the skin : Om hur sinnet känsels upplevelse av material kananvändas för att skapa starkare relation mellan människaoch objekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Joel Nilsson Fjellström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tanken med detta arbete är att utforska hur man genom materialitet kan främjasinnesupplevelsen av känsel när man designar objekt, för att ge objekten ett större värde fördess ägare eller användare.Det här projektet har en teoretisk del som har fungerat som en plattform för reflektion ochett praktisk gestaltande genom design av fem produkter. LÄS MER

 4. 4. Embodied Understanding in Computer Programming : A semiotic analysis of metaphors used in programming

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Andreas Larsson; [2018]
  Nyckelord :Embodied Cognition; Computer Programming; Computer Science; Conceptual understanding; Conceptual metaphors; Social Semiotics; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Language can be seen as a bridge between the way we think and our actions. From a social semiotic, language becomes a resource with which collective knowledge can be distributed. The way we talk about an artefact is a reflection of our conceptual understanding thereof. LÄS MER

 5. 5. Layer Management in Virtual Reality : An Explorative Technical Design Study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Rickard Bergeling; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Interface Design; Virtual Reality Interface Design; Layer Management; Graphical Layer Management; Virtual Reality Selection Techniques; Virtual Reality Manipulation Techniques; Virtual Reality Productivity; Composite Image; Layers; Virtual Reality Pointer; Virtual Reality Photoshop; Virtual Reality 2D; Virtual Reality; Interaktionsdesign; Virtual Reality Gränssnitt; Bildlagerhantering; Bildlager; Virtual Reality Produktivitet; Virtual Reality Photoshop; Virtual Reality 2D;

  Sammanfattning : Virtual Reality has once again emerged as a platform with great potential for exploratory research. An expectation for the next generation virtual reality platforms is to be used as a tool for graphical designers as a new way to access the virtual world and interact with digital content. LÄS MER