Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. Barns tillgänglighet till lekplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Agnes Bergqvist; Emma Eriksson; [2021-06-23]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Barn; Lekplats; Självständig rörelse;

  Sammanfattning : The essay studies children's accessibility to playgrounds in the Halmstad urban area. The purpose was to illustrate children's equal accessibility to playgrounds, based on the playground's location in Halmstad and the barriers that affect children's accessibility. Accessibility was also studied in relation to children's dwelling. LÄS MER

 2. 2. Real-Time Plastic Deformation of Car Bodyworks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tom Ille; [2021-03-09]
  Nyckelord :computer graphics; plastic deformation; position based deformation;

  Sammanfattning : Realism in video games is furthered each year. Particularly in racing and drivinggames, visual realism in the deformation of cars play a larger and larger role for theimmersion in a virtual world. With the improvements of modern hardware, a newphysically based simulation approach for the deformation of object has emerged. LÄS MER

 3. 3. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER

 4. 4. Designing an Aftermarket Head Up Display

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Leo Södergren; [2021]
  Nyckelord :Head Up Display; HUD; Automotive; Road safety; Nomadic device; Optics; Product development; Head Up Display; HUD; Automotive; Road safety; Nomadic device; Optics; Product development;

  Sammanfattning : Road safety is one of the world’s largest challenges. New technologies have made roads both safer, but also more dangerous as people to a greater extent drive distracted. The Swedish startup Consenz AB aims to solve this by creating a hardware/software system of connected Head Up Displays (HUDs). LÄS MER

 5. 5. Teknisk beskrivning av att bygga ett alternativt boende i form av camper van

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jonathan Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Camper van; stealth camper; sustainable living; tiny living; Camper van; husbil; hållbart boende; stealth camper;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete behandlar ett alternativt boende i form av camper van. En camper van är en skåpbil som byggs om för att kunna leva eller semestra i. LÄS MER