Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. DriVR - A driving school simulator in VR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ludvig Åkesson; Joel Buhrman; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many driving schools request cheap, safe alternatives to driving lessons. Some VR (Virtual Reality) car simulators already exist today, but they are either too expensive or not adapted to the Swedish trac system. LÄS MER

 2. 2. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Axel Pihl; [2018]
  Nyckelord :bilfria gator; förändring; gågator; handelsgator; hållbar mobilitet; paradigmskifte;

  Sammanfattning : Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilfria gator vuxit fram i områden som tidigare varit trafikerade av bilar. De exempel som tas upp är alla av samma karaktär, det har tidigare varit gator med biltrafik men är idag bilfria. LÄS MER

 3. 3. Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wheel jub; vehicle dynamics; optimization; Finite element analysis;

  Sammanfattning : The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. LÄS MER

 4. 4. Bilverkstäder, en marknad med lika spelregler? : En studie om konkurrensen på marknaden för bilverkstäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oliver Johansson; Victor Lindström; [2018]
  Nyckelord :Nationalekonomi; Konkurrens; Bilverkstäder;

  Sammanfattning : Den första januari 2003 antogs ett gruppundantag för motorfordon i Sverige som en åtgärdmenad att främja konkurrensförhållandena på marknaden för bilar i Sverige. En del avgruppundantaget var fokuserat på eftermarknaden och det är även här vår undersökning ägerrum, närmare bestämt marknaden för bilverkstäder. LÄS MER

 5. 5. Vådan av att skjutsa barn : En kvantitativ studie av påverkan på barn och ungdomars resebeteende till och från sportaktiviteter och reflektion kring skäl för att möjliggöra förändringar

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Vidimlic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett av landen med störst ekologiskt fotavtryck i världen vilket delvis kan förklaras av det höga bilanvändandet. 77 procent av resorna i Sverige är resor som görs med personbil och ungefär hälften av dessa är fritidsresor. Till fritidsresorna räknas bland annat de  resor som görs när man skjutsas till fritidsaktiviteter. LÄS MER