Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Empowerment - ett begrepp för alla? En studie om olika yrkesgrupper på Bilföretaget AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Jarrolf Prager; Alice Westman; [2019]
  Nyckelord :psykologisk empowerment; sociostrukturell empowerment; arbetare; tjänstemän; yrkesgrupper; psychological empowerment; social-structural empowerment; blue-collar workers; white-collar workers; occupational groups; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om det finns en skillnad inom psykologisk empowerment mellan olika yrkesgrupper på ett internationellt bilföretag, som i denna studie refererades till som Bilföretaget AB. Studien utredde hur de potentiella skillnaderna såg ut och kunde förstås. LÄS MER

 3. 3. DriVR - A driving school simulator in VR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ludvig Åkesson; Joel Buhrman; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many driving schools request cheap, safe alternatives to driving lessons. Some VR (Virtual Reality) car simulators already exist today, but they are either too expensive or not adapted to the Swedish trac system. LÄS MER

 4. 4. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Axel Pihl; [2018]
  Nyckelord :bilfria gator; förändring; gågator; handelsgator; hållbar mobilitet; paradigmskifte;

  Sammanfattning : Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilfria gator vuxit fram i områden som tidigare varit trafikerade av bilar. De exempel som tas upp är alla av samma karaktär, det har tidigare varit gator med biltrafik men är idag bilfria. LÄS MER

 5. 5. Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wheel jub; vehicle dynamics; optimization; Finite element analysis;

  Sammanfattning : The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. LÄS MER