Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. En teoretisk modell för 3D-printing av fälg i kolfiber

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Samuel Hall; [2022]
  Nyckelord :3D-printing; Carbon fiber; Carrim; Automotive wheels;

  Sammanfattning : The automotive industry faces the challenge to manufacture vehicles with reduced material usage and climate impact. To achieve this the industry has begun using other materials such as carbon fibre composite than materials such as steel and aluminium which are normally used for the manufacturing of automobile parts. LÄS MER

 2. 2. Race Car Monitor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Erik Orrenius; Pontus Rahm; [2022]
  Nyckelord :OBD2; CAN; SAE J1850; KWP2000; Android; ECAD;

  Sammanfattning : To evolve and develop your skills as a driver, it is worthwhile to review and reflect on your last drive at a professional as well as beginners level. The purpose of the project is to create such a system that can be used to record a drive by filming from the dashboard of the car and logging data from the vehicle. LÄS MER

 3. 3. Sensor system for pressure measuring over a sail : Construction and implementation of a sail pressure measuring system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Palm; [2022]
  Nyckelord :Oceanbird; Sail pressure; KTH; pressure sensor system; Environment; Oceanbird; tryckmätningssystem; miljö; KTH; tryckmätning segel;

  Sammanfattning : Wallenius Marine, KTH and SSPA are working together on a wind powered car carrier, that will ship cars over the atlatic. KTH has a small scale prototype of this vessel, and uses this prototype to test performance and new sensor systems, that can be used on the full scale vessel. LÄS MER

 4. 4. Ljusintensitetstoleranser på belysningskomponenter interiört i bilar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Tove Lindh; Victor Elfström; [2022]
  Nyckelord :Lighting; car interior; differences; perceived quality; light tolerances; contrasts; quality; quality assurance; Belysning; bilinteriör; skillnader; upplevd kvalité; ljustoleranser; kontraster; kvalité; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Interiör inredning i bilar idag är en faktor som konsumenter värderar högt. För att sticka ut i marknaden krävs det att alla delar upplevs högkvalitativa. Det medför att det ställs allt större krav på interiöra komponenter i bilen. LÄS MER

 5. 5. To err is human; but to drive, or not to drive, that, is the question

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Juhlin; [2022]
  Nyckelord :AI; Self-Driving; Automated Vehicles; Vehicles; Cars; Automated traffic; Artificial Intelligence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Allteftersom stora framsteg görs i datorernas värld och inom artificiell intelligens ser samhället en allt större implementering av artificiell intelligence-teknologi i människors vardag. En sådan implementering är autonoma, självkörande, fordon. LÄS MER