Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 2. 2. Kollektivtrafikens bidrag till stadens hållbara tillgänglighet - En analys av restidskvoter i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ahmad Akil Hashem; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; restidskvot; kollektivtrafikandel; Malmö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a sustainable society accessibility is vital and should be provided for everyone, regardless of their background. There are different components within accessibility as a concept. One of these components is transport, which has to do with the ability to transport to different destinations with minimum sacrifice. LÄS MER

 3. 3. Mobility management i befintlig bebyggelse : En studie över åtgärder för ökat hållbart resande i området Lindbacken i Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Frickner; [2020]
  Nyckelord :mobility management; Theory of Reasoned Action; Theory of Planned Behavior; Goal-framing Theory; hållbart resande; hållbar samhällsplanering; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : En viktig fråga för hur våra städer och samhällen ska bli mer hållbara är hur andelen hållbart resande kan öka, samt hur bilanvändandet kan minska. Mobility management är ett koncept inom vilken man implementerar mjuka åtgärder för att öka det hållbara resandet. Det används dock främst i stadsmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Aaro; [2020]
  Nyckelord :Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Sammanfattning : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av vädringskrok

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Edvardsson; Andreas Hedlund; Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; konstruktion; hållfasthet; marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller en produktutvecklingsprocess av en justerbar friskluftskrok. En friskluftskrok har i uppgift att fästas i bagageluckans låsanordning på en personbil för att möjliggöra för vädring, då kroken håller luckan på glänt. LÄS MER