Sökning: "car parts"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden car parts.

 1. 1. The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Georgios Efthymiou; [2020]
  Nyckelord :geography; GIS; cycling routes; bicycle; city; Karditsa; T.P.S; questionnaire; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS The need for alternative means of transport is highlighted by many studies. This need can be satisfied by prioritizing the use of bicycles over the use of mechanical vehicles in daily mobility needs in a city. LÄS MER

 2. 2. A Cyber-Physical Testbed for Wireless Networked Control Systems

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Amirhossein Hosseinzadeh Dadash; [2020]
  Nyckelord :cyber-physical; testbed; wireless networked control systems; MIMO; controller; LQ; MPC; Linear Quadratic Control; Model Predictive Control;

  Sammanfattning : The cyber-physical system is the keyword of the fourth industrial revolution. The internet changed the way that humans interact with each other, and cyber-physical systems will change the way that we interact with the physical world around us. LÄS MER

 3. 3. Prioritering av gatuutrymmet från planering till implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Petter Streijffert; [2020]
  Nyckelord :transport corridor; planning; street space; space allocation; transport modes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur de olika trafikslagen prioriteras i gatuutrymmet i form av en kritisk granskning av Spårvägsprojektet i Lund. Arbetet ämnar utreda bland annat utrymmesbehovet för motorfordon, cyklister och fotgängare. LÄS MER

 4. 4. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 5. 5. Bilpoolers Framtidsutsikter : En studie om bilpoolers framtidsutsikter i Sverige med fokus på hållbarhet, marknadsföringsmetoder och befolkningens inställning

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Sjösvärd; Erik Swärdh; [2019]
  Nyckelord :Bilpooler;

  Sammanfattning : For many families and individuals, the car is an obvious part of the daily life. This way of life has created some serious consequences related to the economy and environment both on a local and a global scale. Air pollution, traffic congestion and noise pollution are some of the more common results. LÄS MER