Sökning: "ILA"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ILA.

 1. 1. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER

 2. 2. Jura novit curia : En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Ivars; [2018]
  Nyckelord :Jura novit curia; Iura novit curia; Arbitration; International Arbitration; Jura novit curia; Iura novit curia; Skiljedom; Skiljemannarätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Internationella skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : Principen jura novit curia anses vedertagen i svensk processrätt. Det har dock ansetts osäkert om, och i så fall hur, principen ska tillämpas i internationella skiljeförfaranden. LÄS MER

 3. 3. Brăila- The tale of a city (re)defined by water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ana-Maria Negru; [2018]
  Nyckelord :Sustainable urban design; Storm-water management; Urban system; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The city of Brăila, Romania, has been undergoing a lot of changes in the last two decades, but as the city is shrinking there is a new initiative to change the current paradigm and to reinvent the city. This process starts with the creation of an urban system with the neighboring city of Galați that will attract more funds from a regional and national level. LÄS MER

 4. 4. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :David Ericsson; [2016]
  Nyckelord :fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Sammanfattning : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. LÄS MER

 5. 5. OUTDOOR EDUCATION PERSPECTIVE : From the Swedish to the Slovenian Context

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU)

  Författare :Neja Simon; [2013]
  Nyckelord :outdoor education; reform pedagogy; compulsory school; outdoor didactics; didactical recommendations; lesson plans; curriculum; pedagogika na prostem; reformska pedagogika; osnovna šola; didaktika na prostem; didaktična priporočila; učni načrt; predmetnik; utomhuspedagogik; reformpedagogik; grundskola; utomhusdidaktik; undervisningsmetoder; läroplan; kursplan;

  Sammanfattning : Outdoor education may be quite a well-known conception but still unsettled in the Slovenian pedagogical context. The Scandinavian – Swedish conceptual tradition in the thesis provides a framework for analysing the Slovenian curriculum; the lesson plans for the compulsory school from an outdoor education perspective. LÄS MER