Sökning: "Infektiös laxanemi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Infektiös laxanemi.

 1. 1. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karl Mård; [2019]
  Nyckelord :Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Sammanfattning : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. LÄS MER

 2. 2. Möjliga miljörisker med en utökad svensk fiskodling med avseende på patogener, läkemedel och kemikalier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :David Ericsson; [2016]
  Nyckelord :fiskodling; patogener; miljörisker; vattenbruk; pisciculture; pathogens; environmental risks; aquaculture;

  Sammanfattning : Vattenbruk, eller odling av fisk och andra vattendjur förekommer i Sverige idag men inte i lika stor utsträckning som i många andra länder. I Sverige odlas ett flertal arter och framförallt regnbåge, lite förenklat, dels som sättfisk för utsättning i vilda vatten och som matfisk för direkt human konsumtion. LÄS MER