Sökning: "metall"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet metall.

 1. 1. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER

 2. 2. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 3. 3. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 4. 4. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Linnea Lindh; [2019]
  Nyckelord :Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Sammanfattning : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. LÄS MER

 5. 5. A Feasibility Study of an Automated Repair Process using Laser Metal Deposition (LMD) with a Machine Integrated Component Measuring Solutio

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Florian Säger; [2019]
  Nyckelord :LMD – Laser Metal Deposition; Laser Cladding; Repair of Metal Components; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Measruing of Components in Machine Enclosure; Additive Manufacturing; Measuring; LMD – Laser Metal Deposition; Laserauftragsschweißen; Detektieren von abgenutzten oder beschädigten Oberflächen; Reengineering; Reverse Engineering; Detection of Worn and Damaged Areas; Laser Scanner; Vermessen von Komponenten im Maschinenbearbeitungsraum; Additive Fertigung; Vermessen; LMD – Laser Metal Deposition; Laserbeklädnad; Reperera av metall komponenter; Reengineering; omvänd teknik; Detektion av slitna och skadade områden; Laser Scanner; Mätning av komponenter i maskinskåp; Mätning av komponenter i maskinskåp; mätning;

  Sammanfattning : The repair of worn or damaged components is becoming more attractive to manufacturers, since it enables them to save resources, like raw material and energy. With that costs can be reduced, and profit can be maximised. LÄS MER