Sökning: "metall"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade ordet metall.

 1. 1. Evaluation of different non-metallic inclusions in steel chips by using electrolytic extraction : Evaluation of a methodology for electrolytic extraction and scanning electron microscopy - energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Niklas Jespersson; Torbjörn Sandberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Analysing non-metallic inclusions (NMI) by conventional microscopy is prone to errors.  Better imaging can be achieved by using electrolytic extraction (EE) to effectively dissolve the metal matrix, freeing the inclusions so that they can be collected on a filter. LÄS MER

 2. 2. Machined surfaces as designed cell culture substrates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Kunal Sharma; [2021]
  Nyckelord :Surface topography; cell proliferation; cell adhesion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De flesta levande celler fäster på ytor av olika slag för att kunna växa, men vilka faktorer som bidrar till deras infästning på metallytor är hittills okänt. Man vet att ytans ojämnhet spelar en roll och att vissa material är cytotoxiska. LÄS MER

 3. 3. Cellulose oxalates in biocomposites

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Jiarong Liang; [2021]
  Nyckelord :cellulose; cellulose oxalate; compatibilizer; composite; mechanical properties; polypropylene; cellulosa; cellulosaoxalat; kompatibiliseringsmedel; komposit; mekaniska egenskaper; polypropylen;

  Sammanfattning : Under de senaste åren, på grund av överanvändningen av icke förnybara resurser har den ekologiska miljön på jorden påverkats allvarligt. I takt med detta ökade oron bland människor om att resurserna skulle ta slut. Därför är det nödvändigt att utveckla och använda mer miljövänliga förnybara resurser. LÄS MER

 4. 4. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 5. 5. Tappvattenkvaliténs påverkan på ventilers livslängd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Andreas Spångberg; Colin Svensson Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Blandningsventiler; avzinkning; oxidbildning; accelererad livlängdsprovning; avzinkningshärdig mässing; vattenkemi; tappvatten; dricksvatten;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är baserat på en uppdragsbeskrivning från ventiltillverkaren ESBE. Företaget önskar utveckla livslängdsprovning av ventiler utifrån kemisk sammansättning hos tappvattnet och det finns ett intresse hos företaget kunna identifiera de faktorer som kan leda till haveri eller på annat vis inverka på ventilernas funktion. LÄS MER