Sökning: "metall"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet metall.

 1. 1. Heart Rate Measurement using a 60 GHz Pulsed Coherent Radar Sensor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Melina Al Nasser; Linn Gromert; [2022]
  Nyckelord :Signal processing; EKG; Heart rate; Radar sensor; Neural network; Acconeer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heart rate is today measured in various ways, but they all include contact with the skin. Measuring heart rate contactless would be a more efficient method in healthcare and would also benefit people suffering from skin problems. It has been proven that it is possible to use radar to measure heart rate. LÄS MER

 2. 2. Rättvis omställning : En narrativ studie om Norrlands industriomvandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Maja Renntun; Emma Nord; [2022]
  Nyckelord :Just transition; climate transformation; climate goals; European green deal; industrial transformation; justice claims; narrative; policies; national climate policy; regional development; local responsibility; Rättvis omställning; klimatomställning; klimatmål; EU:s gröna giv; industriomvandling; rättviseanspråk; narrativ; policys; nationell klimatpolitik; regional utveckling; kommunalt ansvar;

  Sammanfattning : För att stödja regioner och industrier att minska växthusgasutsläppen och nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 har EU tagit fram färdplanen “Den gröna given” och fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO syftar till att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som följer av omställningen mot mindre kolintensiva processer i sårbara regioner och industrier. LÄS MER

 3. 3. Automatic waste sorter : Automatic sorting of metal and non-metal objects

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vishi Sharan; Merna Iskander; [2022]
  Nyckelord :Waste; Mechatronics; Micro controller; Inductive proximity sensor; Metal; Avfall; Mekatronik; Mikro kontroller; Induktiv närhets sensor; Metall;

  Sammanfattning : Our earths resources are not endless, so it is important to avoid wasting our planets natural resources. Recycling metal saves 95% more energy than producing new metal from ore, which is why it is necessary to reuse metal. Waste sorting is very important in today’s modern society as the demand for metals is increasing at a rapid rate. LÄS MER

 4. 4. Metalls kris och förändring : Svenska metallindustriarbetareförbundets syn på 1970-talskrisen

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Elias Hjert; [2022]
  Nyckelord :Industrifackförbund; 1970-talskrisen; IF Metall; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The 1970s were a crucial time in the economic history of Sweden. This period saw a rapid change in the economic institutions of the country. One of these were the labour unions, especially those representing members of the industrial sector. LÄS MER

 5. 5. A method development and complete validation of coin half-cell test procedure

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Prasad Korde; [2022]
  Nyckelord :Cathode; Validation; Gage R and R; Six Sigma; Impedance spectroscopy; katod; validering; Gauge R och R; sex sigma; impedansspektroskopi;

  Sammanfattning : ”Coin cell”-tillverkningen täcker hela processen från NMC-pulver till faktisk cell- och prestandautvärdering genom att cykla celler. Nydanande utveckling av elektrodmaterialen är nyckeln till att öka energitätheten hos litium-jon/metall-batterier för elfordon och nätlagring. LÄS MER