Sökning: "metall"

Visar resultat 1 - 5 av 360 uppsatser innehållade ordet metall.

 1. 1. Analys av värmedistribution hos en kabelsko vid drift : Med hjälp av finite element analysis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kachin Khamrangsee; [2023]
  Nyckelord :comsol; multiphysics;

  Sammanfattning : I detta arbete simulerades pressningsprocessen och värmeflödet hos en kabelsko genom att använda finite element analasis med hjälp av simuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics. Syftet med värmeanalysen var för att undersöka om kabelskon får värmefläckar under drift som kan orsaka utmattning av metall. LÄS MER

 2. 2. Veni, Vidi, Vendidi : En analys av asen i norr till denaren i söder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Denise Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Central places; Gudme; Uppåkra; Stray coins; Roman coins; Scandinavia; Roman Empire; Iron Age; Centralplats; Gudme; Uppåkra; Utmarksfynd; Romerska mynt; Skandinavien; Romerska riket; Järnåldern;

  Sammanfattning : The presence of roman coins outside of the Roman Empire during the Iron Age is a curiousthing. One would assume they represent a giant trade confederation of sorts, and one would notbe completely wrong in assuming so. The trade aspect of the Roman Empire to the north is stillsomething unknown. LÄS MER

 3. 3. Fytoremediering med flytande våtmark: En fallstudie av metallförorenade vattendrag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Johanna Junback; [2023]
  Nyckelord :Fytoremediering; flytande våtmark; FTW; metaller; glastillverkning; förorenade vatten; Carex nigra; Lysimachia vulgaris;

  Sammanfattning : Tungmetallförorenat vatten har ansetts vara ett av de största globala miljöproblemen och att hitta en hållbar miljövänlig lösning är en stor utmaning. Många glasbruk i södra Sverige fortsätter att vara källor för metallföroreningar. LÄS MER

 4. 4. Sten som material i skolslöjden : - utforskande av lämpliga hantverkstekniker i sten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Jann-Sebastian Lorca Macchiavelli; [2023]
  Nyckelord :Sten som material; aktionsforskning; materialnära undersökning; hantverkstekniker; fenomenografi.;

  Sammanfattning : Slöjdens kursplaner i grundskolan fastställer att det ska användas andra material förutom textil, trä- och metall, men förhållandevis få lärare väljer sten som ett alternativt material. Därför är studiens frågeställning: Vilka stenarter, verktyg och hantverkstekniker är lämpliga att arbeta med i relation till skolslöjden? Vilka uppfattningar finns det om sten som slöjdmaterial i skolslöjden? Denna empiriska studie består av två delar: intervjuer och undersökning av olika stenarter, lämpliga verktyg och hantverkstekniker att använda med respektive sten. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av lastskenor för standardiserat montage på skott för kompositfartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Van Trung Nghia Phan; [2023]
  Nyckelord :Composite; Carbon fiber sandwich; Fastening in sandwich structure; Cargo rails; Assembly on sandwich structure; CFRP; Komposit; Kolfiber sandwich; Infästning i sandwichstruktur; Lastskenor; Montage på sandwichstruktur; CFRP;

  Sammanfattning : Saab Kockums har på länge tillämpat kompositmaterial i uppbyggande av deras nya fartyg. Detta medför många fördelar kopplat till stealth teknik men samtidigt utgör vissa andra utmaningar gällande installationer ombord. LÄS MER