Sökning: "metall"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet metall.

 1. 1. ARBETARFACKEN OCH EU En kvalitativ studie om spänningarna inom de svenska arbetarfacken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Norman; [2018-03-26]
  Nyckelord :Labor Unions; Institutions; Extended collective agreements; The Swedish Model; Posted Workers Directive; Fackförbund; Institutioner; Allmängiltiga kollektivavtal; Den svenska modellen; Utstationeringsdirektivet;

  Sammanfattning : Research show that Nordic Trade unions have been skeptical to statutory minimum wages and state regulation for many years now. However, the Swedish transport union,Transportarbetareförbundet, has recently shown openness towards extending collective agreements by law. LÄS MER

 2. 2. In Situ Heating During XRD Measurements as a Method to Study Recrystallisation of Aluminium Alloy AA3003

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Louise Bäckström; [2018]
  Nyckelord :In situ XRD; in situ heat treatment; recrystallisation; rolled aluminium; AA3003;

  Sammanfattning : Recrystallisation is an important topic in the metal industry since the process may drastically alter the properties of the materials subjected to it. By controlling the recrystallisation process, the material properties can be adjusted as desired, which could lead to stronger materials and hence lighter constructions, decreasing our material consumption. LÄS MER

 3. 3. Analys av bottensediment från västra Gotlandsbassängen i Egentliga Östersjön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Gustav Hållenius; [2018]
  Nyckelord :Baltic Sea; eutrophication; phosphorus; metal; sediment; Östersjön; övergödning; fosfor; metall; sediment;

  Sammanfattning : Rapporten ämnar undersöka bottensediment bärgade från ett område i västraGotlandsbassängen i Östersjön. Östersjön är ett ansträngt bräckvattenhav medutbredda övergödningsproblem, döda bottnar och hotad biologisk fauna. LÄS MER

 4. 4. Att konstruera en 3D-skrivare som tillämpar Binder Jetting-teknik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material; Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Erica Svensson; Maria Langkilde; [2018]
  Nyckelord :3D-skrivare; Binder Jetting;

  Sammanfattning : 3D-skrivare är en allt vanligare syn i dagens samhälle. De flesta 3D-skrivarna skriver ut i plast men andra tekniker har också utvecklats, däribland Binder Jetting som är en teknik som används vid utskrifter i pulver. I detta arbete har en skrivare som tillämpar Binder Jetting-teknik byggts. LÄS MER

 5. 5. Explosionsrisker med metalldamm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Stina Dufva; Anton Fast; [2018]
  Nyckelord :Dammexplosion; metall; pulver; aluminium; damm; processindustri; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dust explosions in the process industry can have devastating consequences. The purpose of this work was to study the risks of dust explosions with metal dusts. It was also to provide an overview of the state of knowledge supplemented with laboratory scale experiments for different materials mainly to gain an understanding of the basic mechanisms. LÄS MER