Sökning: "Varor"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 uppsatser innehållade ordet Varor.

 1. 1. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
  Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

  Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER

 2. 2. Är gratis gott? : En uppsats om barns läkemedelskonsumtion och kostnadsfrihet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elin Sterner; Karl Wallenberg; [2020]
  Nyckelord :Ex post moral hazard; pharmaceuticals; zero price; cost sharing; Ex post moral hazard; läkemedel; kostnadsfrihet; kostnadsdelning;

  Sammanfattning : Den första januari 2016 implementerades en reform som innebar gratis receptbelagda läkemedel för barn mellan 0–17 år. I den här uppsatsen undersöks hur läkemedelskonsumtionen påverkats av kostnadsfriheten. LÄS MER

 3. 3. Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Lag om tobak och liknande produkter; Utvidgat rökförbud; Fri rörlighet för varor; Tobaksproduktdirektivet; folkhälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. LÄS MER

 4. 4. Särskiljningsförmåga och frihållningsbehov – En studie om möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga för ordmärken och dess påverkan på frihållningsbehovet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Roman Szuter; [2020]
  Nyckelord :Särskiljningsförmåga; Frihållningsbehov; Ordmärke; Varumärke; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker möjligheten att registrera ordmärken och analyserar i synnerhet vilka ordmärken som kan registreras med endast ursprunglig särskiljningsförmåga och vilka ordmärken som kräver förvärvad särskiljningsförmåga för att få registreras. Uppsatsen klarlägger därutöver hur möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga förhåller sig frihållningsbehovet. LÄS MER

 5. 5. Bland borgerskapets salonger och kaffekoppar : Kaffekonsumtion och socialt umgänge bland grosshandlare i Gävle 1820-1899

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Emilia Moberg; [2020]
  Nyckelord :Grosshandlare; kaffekonsumtion; 1800-talet; borgerskapet; Gävle stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka kaffekonsumtionens sociala, materiella och rumsliga dimensioner hos grosshandlarna i Gävle stad och hur det förändrades under 1800-talets lopp. De resultat som undersökningen gav var att grosshandlarna i Gävle följde samma trender och riktlinjer som andra grosshandlare i Sverige. LÄS MER