Sökning: "Varor"

Visar resultat 1 - 5 av 1377 uppsatser innehållade ordet Varor.

 1. 1. Den digitala andrahandsmarknadens legala tomrum. Osäkerheten och komplikationerna kring försäljningen av begagnade datorspel.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isa Malmros; [2022-01-28]
  Nyckelord :Andrahandsmarknad; Digitala varor; Datorspel; EU; Försäljningsprincipen; Immaterialrättslig konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en upphovsrättslig undersökning av andrahandsmarknaden för datorspel, hur den påverkas av det allt vanligare digitala formatet och om lagstiftaren behöver ingripa för att skydda denna marknad. Detta görs genom en undersökning av det nuvarande rättsliga läget kring andrahandsmarknaden för datorspel; en genomgång av de fördelar som finns med att ha en andrahandsmarknad för datorspel samt för digitala varor; och till sist en komparativ jämförelse mellan de alternativ som digitala distributionsplattformar för nuvarande erbjuder i förhållande till de fördelar som en andrahandsmarknad ger. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsarbete inom globala och komplexa försörjningskedjor : En fallstudie inom lantbruksmaskinbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Terese Renberg; Amanda Omgren; [2022]
  Nyckelord :Supply chain; hållbarhet; försörjningskedja; logistik;

  Sammanfattning : Klimatsituationen i världen innebär stora utmaningar för globala företag idag. Globaliseringen har bidragit till att varor förflyttas över längre sträckor över hela världen vilket har en negativ påverkan på klimatet. LÄS MER

 3. 3. Från idé till kölsträckning : En kartläggande studie om det arbete som ligger bakom en beställning av ett fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Rosengren Armata; Philip Gundersvik; [2022]
  Nyckelord :Ship construction; new construction; market analysis; pre-construction meeting; Fartygsbyggnation; nybyggnation; marknadsanalys; nybyggnadsmöte;

  Sammanfattning : Det finns många internationella krav som ställs på ett fartyg genom FN:s internationella organ IMO, i och med intågandet av en mer humanistisk syn på sjömannen samt samhällets gröna omställning regleras en styrd bransch ytterligare. I det moderna globala samhället där länder är direkt beroende utav varandra genom export och import av diverse varor så finns också en hög efterfrågan på kostnadseffektiv och välorganiserad transport – både på spotmarknad och linjefart liksom godstrafik och passagerartrafik. LÄS MER

 4. 4. Avatarens nya köp – En studie om hur kön påverkar motivationer att köpa icke-funktionella varor i free-to-play spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Lindström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV-spel som är gratis för spelare att spela men som kan innehålla saker som spelare kan betala för i spelet kan också kallas för “free-to-play” spel. Vissa av dessa free-to-play spel tillåter spelare att köpa saker som inte påverkar hur spelet fungerar. Detta kan vara saker som förändrade utseenden eller animationer som Marder, B. LÄS MER

 5. 5. "Befintligt skick" : Effekterna av att förbehållet "befintligt skick" slopats i den nuvarande konsumentköplagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Olsson; Oscar Johansson; [2022]
  Nyckelord :ny konsumentköplag; befintligt skick; fel i vara; undersökningsplikt; levande djur; omvänd bevisbörda; ansvarsperiod; begagnade varor; subjektiva krav; objektiva krav; varudirektivet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Begagnade varor har under flera år kunnat säljas med förbehållet “befintligt skick”. Förbehållet utgör en felbestämmelse som möjliggör för näringsidkaren att genom en generellfriskrivning undgå ansvar för fel som varan kan förväntas besitta. LÄS MER