Sökning: "Varor"

Visar resultat 1 - 5 av 1436 uppsatser innehållade ordet Varor.

 1. 1. Är en generös returpolicy e-handlarnas undergång? - En analys av affärsmodeller kopplat till den strategiska hantering av returer inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Axelsson; Marcus Lorentzon; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hög andel returer inom e-handel innebär en stor kostnad för företagen. Studien är en deduktiv kvalitativ studie av aktörer inom modehandel på internet. Den syftar till att undersöka aktörer med olika affärsmodeller och hur de hanterar returer, samt vad det innebär för konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av hållbarhets- och miljöaspekter av trä- och betonghusbyggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Masih Afzali; Savo Sleman; [2023]
  Nyckelord :LCA; Hållbarhet; KL-trä; Miljövänlig betong; Trä - kolsänka; Förnybar material; miljöpåverkan; Koldioxidutsläpp; Hållbar transport; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally friendly and sustainable construction is an increasingly important matter worldwide and in Sweden. The growing population, coupled with rising demands for living standards, has led to a greater use of materials and goods, resulting in increased environmental problems. LÄS MER

 3. 3. Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar : Frågan om transaktionernas mervärdesskattskyldighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joni Alion Bregu; [2023]
  Nyckelord :samfällighetsföreningar; mervärdesskatt; C-449 19 WEG Tevesstraße; skattskyldighet för mervärdesskatt; registrering.;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar samfällighetsföreningar och dess mervärdesbeskattning.Svenska samfällighetsföreningar har i flera decennier inte ansetts bedriva en ekonomisk verksamhet när dessa tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Enligt svenska domstolar utgör det ingen ekonomisk verksamhet imervärdesskattehänseende. LÄS MER

 4. 4. Adoption of the Digital Product Passport : A qualitative study within SMEs in the Swedish furniture sector

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kalle Gunnarsson; Niels Mignot; [2023]
  Nyckelord :Digital Product Passport; DPP; Traceability; Furniture Industry; Sustainability; Blockchain Technology; Digitalt Produktpass; DPP; Spårbarhet; Möbelindustrin; Hållbarhet; Blockkedjeteknik;

  Sammanfattning : In the last decade, the European Union has looked to become more sustainable toreach the global environmental goals. With The European Green deal, a transition towards a circular economy has been set in place. LÄS MER

 5. 5. Laddning av elfordon ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv - Leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristell El-Hayek; [2023]
  Nyckelord :Value added tax; VAT; EU-VAT; charging; The Charging of Electric Vehicles from a VAT Perspective; electric vehicles; Supply of Goods or Services; goods; services; electricity; VAT comitté; mervärdesskatt; moms; mervärdesskattedirektivet; elfordon; elbilar; momshantering; mervärdesskatterättslig hantering; leverans av varor; tillhandahållande av tjänst; vara eller tjänst; Auto Lease; Vega International; skatt; skatterätt; mervärdesskattekommittén;

  Sammanfattning : .... LÄS MER