Sökning: "lågkonjunktur"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet lågkonjunktur.

 1. 1. Hedgefonder under marknadsoro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gordon Molander; Laban Blosse; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; Risk; Hedgefond; Lågkonjunktur; Riskavert; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Hedge funds during market instability - An investment alternative for the risk-averse investor? Seminar date 2020-06-04 Course FEKH89, Bachelor's Degree Project in Finance, 15 ECTS Authors Laban Blosse, Gordon Molander Advisor Maria Gårdängen Key words Return, Risk, Hedge Fund, Recession, Risk-averse Purpose The purpose of the study is to investigate and analyze from an investor’s perspective how hedge funds have performed in comparison with market index during the period of 2007-2016, with weight in the decline phase. This is to simplify the decision-making process for the risk-averse investor. LÄS MER

 2. 2. Ger IFRS 9 bättre beslutsunderlag? : En dokumentstudie ur en investerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oskar Lysér; Viktor Sylvén; [2020]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; ECL-model; ICL-model; Financial instruments; Accounts receivable; Qualitative characteristics; Accounting; IFRS 9; IAS 39; ECL-modellen; ICL-modellen; Finansiella instrument; Kundfordringar; Kvalitativa egenskaper; Redovisning;

  Sammanfattning : IFRS 9 är en ny standard som avser att förbättra redovisningen av finansiella instrument. Detta grundade sig i finanskrisen 2008 då föregångaren IAS 39 fick motstå kritik för att redovisa kreditförluster för sent. LÄS MER

 3. 3. Finanskrisen och lönegapet mellan män och kvinnor i USA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Erica Andrén; Linda Åkerfeldt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the 2008 financial crisis had any impact on the total pay gap between men and women in the United States. Using micro data from the Panel Study of Income Dynamics (PSID) from 2006 and 2014, new empirical evidence is provided of how wage differences develop during a time of recession. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christofer Pool Wiklund; Josefine Havdelin; [2020]
  Nyckelord :Property valuation; recession; financial crisis; Fastighetsvärdering; lågkonjunktur; finanskris;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. LÄS MER

 5. 5. Deep Neural Networks to Ensure the Quality of Calculated Yield Curves in Banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Eklind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Yield curves are of great importance within the financial sector and are, among other things, used as indicators of future economic growth. A curve that is upward sloping implies that investors expect positive economic growth, whereas a downward sloping curve is considered as a warning of a forthcoming recession. LÄS MER