Sökning: "lågkonjunktur"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet lågkonjunktur.

 1. 1. Byggföretags förberedelser inför en lågkonjunktur : En kvalitativ studie om strategisk planering och styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wallenborg; Ida Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A Multiple Linear Regression Model To Assess The Effects of Macroeconomic Factors On Small and Medium-Sized Enterprises

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Emil Book; Linus Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Statistics; Applied Mathematics; Regression Analysis; Statistik; tillämpad matematik; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Small and medium-sized enterprises (SMEs) have long been considered the backbone in any country’s economy for their contribution to growth and prosperity. It is therefore of great importance that the government and legislators adopt policies that optimise the success of SMEs. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 4. 4. Coworking Companies Leading the Way for a Change on the Office Market : A Study About Profitability and Perseverance in the Business Model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Müller Löfvenberg; Lovisa Sörensson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash; Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash;

  Sammanfattning : With the advancements that have taken place in technology the recent decades, it is nowpossible to work anywhere and at any time. Coworking space is the type of flexible workplacethat is currently growing the fastest and comprises a workplace shared between severalcompanies and individuals with emphasis on collaboration and knowledge sharing. LÄS MER

 5. 5. Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Svensson; Viktoria Salivonik; [2018]
  Nyckelord :Detaljplaneprocessen; Byggherre; planprocessen; Bostadsbyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad – ur byggherrens synvinkel Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp
 Författare: Isabelle Svensson & Viktoria Salivonik
 Handledare: Peter Karpestam Nyckelord: Detaljplaneprocessen, byggherre, planprocessen, bostadsbyggande Detta examensarbete handlar om hinder som uppstår i samband med detaljplaneprocessen i Malmö stad. Syftet är att se vilka hinder som byggherrar i Malmö upplever gällande bostadsbyggande. LÄS MER