Sökning: "social identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1999 uppsatser innehållade orden social identitet.

 1. 1. “Business as usual” - En kvalitativ studie om hur team påverkas av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Hakefjord; Josefin Xia; [2022-02-16]
  Nyckelord :arbetsplats; distans; distansarbete; fysisk närvaro; närhet; plötslig; social identitet; sociala interaktioner; team;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur team påverkas av att plötsligt ställa om till att arbeta på distans, där arbetet har utgått från följande frågeställning: Hur påverkas team och professionella gruppers sociala identitet av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete? Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med ett abduktivt förhållningssätt, vilken gör nedslag i organisationers aktuella situationer. Distansarbete och flexibla arbetsplatser är en pågående trend som leder till att fler organisationer väljer att tillämpa detta arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Upplevt förtroende till influencers över sociala medier och genuinitetens betydelse : studie av unga kvinnliga följare och hur de upplever genuinitet hos och förtroende för influencers i sociala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Albin Algehed; Alice Unosson; [2022]
  Nyckelord :Influencer; följare; förtroende; genuinitet; tillit; identitet; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks förtroende och genuinitet på sociala medier. För att konkretisera studeras en av Sveriges största influencer- Bianca Ingrosso. LÄS MER

 3. 3. The Digital Breakroom - Designing for Spontaneous DigitalInteractions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefin Ström; [2022]
  Nyckelord :Spontaneous interaction; Digital chance encounters; Working from home; Digital Teams; Awareness; Telepresence.;

  Sammanfattning : Spontaneous interactions and chance encounters are important for establishing a sense of connection and shared identity for colleagues since they are a natural possibility for informal conversations, but when work is moved from the physical shared offices to digital workplaces it is no longer as easy to run into a colleague by the coffee machine and just chat for a couple of minutes. This thesis examines what factors are needed in order to create a structure where digital spontaneous interactions could happen. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER

 5. 5. Dialekt i hjättat av Småland : En studie om dialektens sociala betydelse och dialektrealisation hos unga vuxna i Sävsjö och Rörvik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Dialekt; Sävsjö; Rörvik; småländska; folkdialektologi; språks sociala betydelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks dialektuppfattningar och dialektrealisation i Sävsjö och Rörvik i Småland. Undersökningens syfte är att från en folkdialektologisk utgångspunkt undersöka dialektrns sociala och geografiska betydelse hos unga vuxna på landsbygdsorter. LÄS MER