Sökning: "rasifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet rasifiering.

 1. 1. Det går inte att skriva rasism utan ras - en uppsats om separatistiska rum, rasifiering, agens, makt och vithetsnormer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nadja Dini Elisson; [2019-05-29]
  Nyckelord :Separatism; Agency; Empowerment; People of Colour; Community;

  Sammanfattning : The essay examines the purpose of separatist movements for People of colour (POC). The essay found that POC get positioned differently inside and outside of the separatist room through everyday social practises. LÄS MER

 2. 2. Svart, brun eller normal? : En intervjustudie om historielärares arbete kring vithet och vithetsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sandra Lehikoinen; [2019]
  Nyckelord :The Whiteness norm; Feminist Killjoy.; Vithetsnorm; vithet; The Whiteness norm; rasifiering; rasial inramning; hegemonisk vithet; Feminist Killjoy; identitet; historiemedvetande.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how history teachers relate to whiteness and the whiteness norms in their teaching. The material mainly consists of qualitative interviews with history teachers who are active in lower secondary schools in Jönköping County. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har typ glaset helt fullt med såna här erfarenheter” - En intersektionell studie om minoritetsstress och mikroaggressioner hos hbtq-personer med erfarenhet av rasifiering i dagens Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alitzel Badager; Agnes Lidhall; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsstress; mikroaggressioner; hbtq; rasifiering; intersektionalitet; coping; resiliens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide insight into how minority stress might manifest itself in the lives of racialized LGBTQ people. Based on an intersectional perspective, this study explored experiences and understandings of microaggressions, as well as strategies and approaches used to manage specific situations and their consequences. LÄS MER

 4. 4. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 5. 5. Hud, hets och hälsa - motsägelsefulla narrativ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Arjumand Carlstein; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; hud; hudvård; rasifiering; hälsa; renhet; feminism; kapital; ritual; liminalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i den samtida hudvårdstrenden som hyllar hälsosam, naturlig och ”glowy” hy. Baserat på bl a intervjuer genomförda under våren 2018 återger jag unga hudvårdsintresserade och icke-vita kvinnors subjektiva upplevelse av hud/hudvård; på det individuella planet som vardaglig ritual och på det sociala planet som hudvårdskultur på sociala medier. LÄS MER