Sökning: "rasifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet rasifiering.

 1. 1. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Effekter av medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden : En kvalitativ studie om vitaliseringsprocessers betydelser i Folkets hus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Vitaliseringsprocess; förort; ortenrörelsen; medborgardrivna mötesplatser; socioekonomiskt utsatta områden; folkets hus; vivalla; ersboda; kulturellt kapital; rasifiering; habitus; miljonprogram; arbetarklass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I mötet med ordningsmakten : En fenomenologisk studie om unga icke-vita personers erfarenheter av polis och ordningsvakter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noor Nassef; [2020]
  Nyckelord :Fenomenologi; vithet; ras; rasifiering; ålder; förorten; ungdomar; barn; ordningsmakten; polis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att passera som hijabi : En intervjustudie om kvinnliga konvertiters meningsskapande kring att bära slöja

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Westring Hanna; Sabat Said Mohammad; [2020]
  Nyckelord :Kvinnliga slöjbärande konvertiter; identitet; rasifiering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar fokus på slöjans betydelse för konvertiters identitetsskapande och omgivningens reaktioner på deras synliga muslimska identitet. Tidigare forskning har visat att västerländska konvertiters slöjbärande är förknippat med deras identitet och att konvertiter vittnar om negativa bemötanden från omgivningen efter att ha tagit på sig slöja. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetsdiskursens ambivalenser: en kritisk diskursanalys av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Cederholm; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; lönearbetarnorm; inkluderad underordning; föräldraförsäkring; kritisk diskursanalys; betalt och obetalt arbete; rasifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”The worlds most gender equal country”, a phrase often associated with Sweden. The national gender equality politics impact has been growing since the 1930s and today gender equality is considered a Swedish national value. This essay explores gender equality discourse within two public state inquiries regarding the parental insurance system. LÄS MER