Sökning: "rasifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet rasifiering.

 1. 1. Islamofobi i västvärlden - ett skolproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mauritz Andersson; [2020]
  Nyckelord :främlingsfientlighet; islam; islamofobi; lärarstrategier; motverkan; muslimer; rasifiering; rasism; religiös tillhörighet; xenofobi; öppenhet; värderingar;

  Sammanfattning : Det följande arbetet är en kunskapsöversikt som ämnats åt att utforska vad forskning säger om hur man kan hantera och motverka islamofobi i skolsituationer. Frågan som utforskas är didaktiskt relevant och utformad på följande sätt: ”Hur kan man som lärare, enligt forskning, motverka islamofobi i skolsituationer?” Innan forskningen kring det didaktiska utforskas ges en kort inblick i hur islamofobi utvecklats i västvärlden under 2000-talet. LÄS MER

 2. 2. Det går inte att skriva rasism utan ras - en uppsats om separatistiska rum, rasifiering, agens, makt och vithetsnormer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nadja Dini Elisson; [2019-05-29]
  Nyckelord :Separatism; Agency; Empowerment; People of Colour; Community;

  Sammanfattning : The essay examines the purpose of separatist movements for People of colour (POC). The essay found that POC get positioned differently inside and outside of the separatist room through everyday social practises. LÄS MER

 3. 3. Skillnad på ”vi” och ”de andra”? : En kvalitativ textanalys hur framställning görs av ”de andra” i läroböcker för samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; etnicitet; eurocentrism; rasifiering; vithetsnorm; kultur; rasism; diskriminering; ”vi”; ”de andra ;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur framställningar görs av individer med utländsk härkomst, etniska grupper och icke-västerländska kulturer görs i svenska läroböcker för samhällskunskap. Det undersöks också om det görs framställningar av ett ”vi” och ”de andra” i läroböckerna. LÄS MER

 4. 4. Den svenska queerhetens gränser - En studie av rasifierade homo- och bisexeulla personers erfarenheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Baledi Rena; [2019]
  Nyckelord :Qpoc; homonationalism; Sara Ahmed; whiteness; vithet; racialization; rasifiering;

  Sammanfattning : In this thesis I interview three Swedish-born or raised racialized gay and bisexual individuals. The purpose is to examine the interviewees' experiences of being racialized and gay/bisexual in Sweden, and how they handle their experiences on an individual level. To do so I use queer theory and Sara Ahmed's phenomenology. LÄS MER

 5. 5. ”Hon skämdes mycket över mig att hon hellre ville att jag skulle ta livet av mig än att fortsätta vara hennes barn” : En kvalitativ intervjustudie om hedersutsatta icke-vita hbtq-personers rasifiering, representation och erkännande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Raghda Harahsheh; [2019]
  Nyckelord :Hederskulturen; hedersrelaterade våld och brott; hbtq-personer; representation; erkännande; rasifiering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER