Sökning: "normkritisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden normkritisk pedagogik.

 1. 1. Collegedrömmar, alkoholiserade fartygsarbetare och högutbildade förebilder : En studie om yrkes- och studierepresentation i ungdomslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Warnqvist; [2019]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; ungdomsböcker; erfarenhetspedagogik; normkritisk pedagogik; normkritik; läslust; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mycket snack och lite verkstad: köns- och sexualitetsnormer i religionsundervisning på svenska gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Kiessling; Gabrielle Tynell Olivius; [2019]
  Nyckelord :religionsundervisning; heteronorm; gymnasieskola; pedagogik; könsnormer; sexualitetsnormer;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt har syftet att undersöka forskning som berör vilka köns- och sexualitetsnormer som verkar inom religionsundervisning på svenska gymnasium. En förberedande kunskapsöversikt inför examensarbetet har varit ett ytterligare syfte, då vi ämnar arbeta vidare med samma tema. LÄS MER

 3. 3. Alla som önskar ett sex- och samlevnadslyft, räck upp en hand! : en kvalitativ studie om sex- och samlevnadsundervisningens kvaliteter samt önskningar från mellanstadielärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gina Straise Müllern; Julia Persson; [2019]
  Nyckelord :Sex och samlevnadsundervisning; grundskolans år 4-6; normkritisk pedagogik; likvärdig undervisning; lärarprofession;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och beskriva vilka faktorer som påverkar lärarnas arbete när de undervisar i ämnet sex och samlevnad i grundskolans årskurs 4-6, samt vad de önskar för utveckling inom ämnet. Skolinspektionen (2018) har utfört en kvalitetsgranskning inom området som framhåller att undervisningen i sex och samlevnad på mellanstadiet brister på flertalet punkter. LÄS MER

 4. 4. Normkritik och intersektionalitet på socionomprogrammet : Lärares erfarenheter och upplevelser av undervisning om normkritik och intersektionalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Kajsa Hannu; Mari Rehn Lomberg; [2018]
  Nyckelord :Anti-oppressive education; intersectionality; norm; norm criticism; norm critical education; social work education; teaching; teachers; Antiförtryckande undervisning; intersektionalitet; norm; normkritik; normkritisk pedagogik; socionomprogrammet; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att socionomstudenter under socionomutbildningen erhåller kunskap kring de maktaspekter som förekommer i mötet med klienter, kan anses betydande för det sociala arbetets praktik. Undervisning kring normkritik och intersektionalitet tar fasta på just dessa maktaspekter vilket därmed påvisar vikten av goda förutsättningar för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 5. 5. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER