Sökning: "diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 1838 uppsatser innehållade ordet diskriminering.

 1. 1. Chefers erfarenheter av att arbeta med aktiva åtgärder för att främja hbtqi-personers arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Hjörneby; Lisa Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Lgbtq; health; working conditions; minority stress; discrimination; Hbtqi; hälsa; arbetsvillkor; minoritetsstress; aktiva åtgärder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research shows that LGBTQI-people have more health issues compared to other groups, and that the place of work can act as a protective factor against mental illness. This study examines how managers describe their experience of working with active measures to promote the health of LBGTQI individuals in the workplace. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av etnisk diskriminering och moralisk stress - en studie utifrån rekryterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nour Elgzyri; Eftimia Efi Trapesidou; [2023]
  Nyckelord :etnisk diskriminering; moralisk stress; rekryterare; enkät; rekryteringsprocess; svenska; Ethnic Discrimination; Moral Stress; Recruiters; Recruiting Process; Survey; Swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate whether recruiters experience ethnic discrimination against the applicant during the recruitment process, as well as whether recruiters experience moral stress. It also aims to see if there is a relationship between recruiters' moral stress and their experience of ethnic discrimination. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet hos hälso- och sjukvårdspersonal vid abort och dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Persson; Tilde Persson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Dödshjälp; Samvetsfrihet; Religionsfrihet; Sjukvård; Diskriminering; Arbetsledningsrätt; Arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka huruvida samvetsfrihet finns i svensk rätt och i så fall hur den påverkar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarnas arbetsskyldighet och patientens intresse av att få god vård om den åberopas av hälso- och sjukvårdspersonal. Frågeställningarna behandlar hur de rättsliga möjligheterna till samvetsfrihet ser ut för vårdpersonal idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners upplevelser av bemötande från vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Humla Karlsson; Magnus Lam; [2023]
  Nyckelord :Transgender people; Health personnel; Interactions; Knowledge; Language use; Transpersoner; Vårdpersonal; Bemötande; Kunskap; Språkbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en minoritetsgrupp i samhället som historiskt sett av sjukvården blivit behandlad annorlunda, exempelvis då det tidigare har setts som en psykisk sjukdom. Idag ser situationen annorlunda ut och transpersoner har samma rättigheter till god vård som andra patienter och har vissa särskilda behov. LÄS MER

 5. 5. Villkorad representation? : En inblick i den diskriminering ledamöter med utländsk bakgrund utsätts för i sitt riksdagsarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Albertsson; [2023]
  Nyckelord :Swedish parliament; Discrimination; Racism; Intersectionality;

  Sammanfattning : Are all parliamentarians treated equally in their parliamentary work? And do all parliamentarians have equal opportunities to carry out their duties? This study seeks to understand if parliamentarians with a foreign background have equal opportunities to carry out their parliamentary duties and whether this differs between men and women. To achieve this, in-depth interviews with Swedish parliamentarians with a foreign background, have been conducted. LÄS MER