Sökning: "Bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 6256 uppsatser innehållade ordet Bemötande.

 1. 1. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 3. 3. DET FINNS INGA TVÅ LIKADANA: En antropologisk studie av autism och identitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Maja Landquist; [2023-10-12]
  Nyckelord :Autism; Aspergers syndrom; Identitet; Agens; Stigma;

  Sammanfattning : Detta är en studie av fyra olika individer som har fått en autismspektrumdiagnos. Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. LÄS MER

 4. 4. NÄR ETT HUSDJUR DÖR; En antropologisk studie om människors relation till husdjur och sorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Martina Eder; [2023-09-27]
  Nyckelord :Socialantropologi; human animal relations; sorg; husdjur; statusposition; övergångsrit;

  Sammanfattning : Att sörja ett husdjur är en unik och komplex upplevelse som involverar en djup känslomässig reaktion på förlusten av en betydelsefull följeslagare. Denna kandidatuppsats utgår från antropologisk teoribildning och utforskar upplevelser av att förlora ett husdjur1. LÄS MER

 5. 5. En exkluderande europeisk identitet? Upplevelser av bemötande och föreställningar om europeisk identitet, bland personer uppvuxna i Sverige med utomeuropeisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Gustafsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :exkludering; rasism; migration; kristendom; islam; Islamofobi; etnicitet; Europeisk identitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how people that have grown up in Sweden with non- European parents (also known as “the 2nd generation of immigrants) perceive their possibilities to fulfil notions of European identity, while also exploring if there are any differences between ethnic groups regarding their possibilities to fulfil such notions. To answer these questions qualitative interviews have been conducted with people from different ethnic groups. LÄS MER