Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Characterization of Fe-rich skarns and fluorapatite-bearing magnetite occurrences at the Zinkgruvan Zn-Pb-Ag and Cu deposit, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Zinkgruvan; Bergslagen; Magnetite; REE; Broken Hill-type; Skarn; SEDEX;

  Sammanfattning : Zinkgruvan is a stratiform Zn-Pb-Ag and Cu sulphide deposit hosted by Paleoproterozoic strata in southern Bergslagen, Sweden. The deposit underwent medium-high grade regional metamorphism during the Svecokarelian orogeny, including partial melting of the host succession. LÄS MER

 2. 2. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 3. 3. Snickarglädje. Tillverkningen under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ossian Ovik; [2018-06-20]
  Nyckelord :gingerbread work; gabel decoration; Löfvenskiöld; Charles Emil; 19th century; building investigation; snickarglädje; gaveldekorationer; 1800-talet; byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Design of a stabilizer for the Slotborer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oliver Wigardt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Platinautvinning är antagligen en av the farligaste gruvindustrierna. På följd av det har gruvmaskiner som Slotborer utvecklats för att göra utvinningsprocessen säkrare. Slotborern är ett ganska nytt koncept och har problem med vibrationer i borrsträngen när den blir längre. LÄS MER

 5. 5. New Impact test method for rock drill inserts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Erik Borg; [2018]
  Nyckelord :Cemented Carbide; Impact test; Rock drilling;

  Sammanfattning : This work has been performed at the Applied Materials ScienceDivision at The Ångström Laboratory in collaboration with SandvikMining AB. The project is part of the joint research programmeCoFree.In this work, the problem of finding an impact test method forcemented carbide rock drill inserts is considered. LÄS MER