Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Research and Testing of an Electromechanical solution for Vibration Assisted Drilling of Aerospace Materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Jonathan Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :vibration; drilling; chips; aerospace; advanced drilling unit;

  Sammanfattning : This thesis considers vibration drilling in aerospace materials. The tolerances of the drilled holes in aerospace industry are very low since hole quality is an important factor. Conventional methods of drilling create long ribbon formed chips that increases the heat formation and decreases the hole quality. LÄS MER

 2. 2. Factors governing marble lightness in peripheral alteration haloes around carbonate-hosted Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) deposits, Garpenberg, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Carbonate; Zn; Pb; Ag; Cu; Au; Alteration haloes; marble; lightness; Bergslagen; Garpenberg;

  Sammanfattning : A Master thesis about the Garpenberg deposit located in Bergslagen, a lithotectonic domain, with a mining history that might date back as far as 350 BC. Marble- and skarn-hosted sulfide deposits are found in the area, which creates the opportunity to mine both limestone and sulfidic ore in a single mine. LÄS MER

 3. 3. Räddningsarbeten i slutna utrymmen : En studie om hur övningar ombord förbereder besättningen för evakuering i slutna utrymmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Blomquist; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Enclosed space; evacuation; oxygen defficient environment; accidents at sea; marine; training; drill; Slutna Utrymme; evakuering; syrefattig miljö; olyckor till sjöss; sjöfart; övning;

  Sammanfattning : Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem i värsta fall mister livet. LÄS MER

 4. 4. Patient-Specific 3D Printed Guides for Corrective Osteotomies of Malunited Radius

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Carolin Skyborn; [2020]
  Nyckelord :Osteotomy; Radius malunion; 3D; 3D printing; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to expand an existing medical modelling software, Segment 3DPrint, and develop a tool for surgical planning for corrective osteotomy of the forearm. Fractures of the forearm are very common and in some patients the fractured bone unites abnormally, causing a deformation. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av multiplikationstabellerna : En studie om automatisering av multiplikationstabellerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Beyar Abdullahi; Karin Nordström; [2020]
  Nyckelord :Multiplication tables; automation; working memory; working methods; teacher’s perception; Multiplikationstabellerna; automatisera; arbetsminnet; arbetsmetoder; lärares uppfattning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att elever har bristande kunskaper i multiplikationstabellerna. Att automatisera tabellerna ger eleverna goda förutsättningar inför övriga matematikområden. LÄS MER