Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Variations in depositional environments of the Paleogene Firkanten Formation across Adventdalen, from Operafjellet to Breinosa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Stella Guðmundsdóttir; [2021-03-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The lowermost Paleogene clastic infill of the Central Spitsbergen Tertiary Basin, the coal bearing FirkantenFormation, has been the subject of study for researchers in the past but little focus has been on thenortheast edge of the basin until now. Due to the economic potential of the coal seams in the formation,the Norwegian mining company, Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG), has for several yearsconducted core drilling in key locations in basin, and for decades, they have given an access to their corematerial to researchers. LÄS MER

 2. 2. Polisiära övningar mot pågående dödligt våld : En innehållsanalys av polisens övning POLKON HT2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ylva Nilsson; Linn Engelholm; [2021]
  Nyckelord :Active shooter; POLKON; police drill; active shooter situation; PDV; POLKON; polisövning; pågående dödligt våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisens övning POLKON HT2020 och hur övningen kunde förstås utifrån den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Vidare syftade studien till att ta reda på hur kunskapen och analysen av övningen kunde användas för att planera framtida övningar. LÄS MER

 3. 3. En studie av reelriktens inställningar i Färdigställning 13 vid Sandvik Materials Technology Primary Products : Utförd med FEM-simulering och mikrohårdhetsmätning

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Patrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med  allt  strängare  yt-  och  rakhetstoleranser  på  stångprodukter  för försäljning samt vidare bearbetning inom Sandvik Materials Technology närmar sig vissa produkter gränsen för vad den existerande  riktningsutrustningen  har kraftkapacitet  för.  Detta påskyndas  i kombination  med introduktion av hårdare material i större dimensioner än tidigare. LÄS MER

 4. 4. Analysis on how to estimate the number of holes a drill rig has completed based on its activity

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Elfving; [2021]
  Nyckelord :frequency estimation; mining; drill rig; method analysis; machine learning;

  Sammanfattning : Industrial processes have for a long time become more and more automated, this is no different in the mining industry. When excavating during mining operations special drill rigs are used to drill holes in the rock walls to be used for either explosives or bolts to support the structure. LÄS MER

 5. 5. Three-dimensional modelling of the Källfallsgruvan iron oxide deposit, Riddarhyttan ore field, Bergslagen, Sweden: Integrating existing and new data to aid understanding of structural controls and mineral exploration

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Edna Spahic; [2021]
  Nyckelord :Three-dimensional modelling; Mineral exploration; Bergslagen; Riddarhyttan ore field; Källfallsgruvan iron-oxide deposit;

  Sammanfattning : The Bergslagen ore province, located in the Fennoscandian shield in the south-central part of Sweden hosts several metallic mineral deposits, one of them being the Källfallsgruvan iron-oxide deposit in the Riddarhyttan ore field, situated in a high-strain shear belt denoted as the West Bergslagen Boundary Zone (WBBZ).  An accurate 3D geological model of the Källfallsgruvan iron-oxide deposit has been generated to aid understanding of the ore body geometries and calculating volume and tonnage. LÄS MER