Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. THE FIRST ACTIVE ACID SULFATE SOIL FOUND OUTSIDE THE BALTIC BASIN, IN VISKA VALLEY WEST COAST OF SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Bergström; [2023-09-15]
  Nyckelord :Acid sulfate soil; AS soil; ERT measurements; resistivity; Baltic basin; Swedish west coast; acidification; Tapes transgression;

  Sammanfattning : Acid sulfate (AS) soils are naturally formed but are responsible for environmental problem due to its low pH. Drainage of active AS soils can lead to mobilization of harmful metals and a severe pH drop in nearby aquatic environments, which in turn may harm the ecological conditions. LÄS MER

 2. 2. Method to statistically secure field test results for rock drilling tools

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Frida Olander; [2023]
  Nyckelord :Statistics; Probability; Hypothesis test; Linear regression;

  Sammanfattning : The aim of this project is to find a statistical method that describes survival and outcome of a prototype drilling tool from several references and determine how many references are needed for a statistically secure result. The project also answers which variables that affects the outcome. LÄS MER

 3. 3. Lokalisering av borrhål i underjordsgruvor : Face drilling, del av adaptive automations projekt på Epiroc

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alex Melander; Edris Fatah; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Yrkesmän har manuellt gjort borrplaner för varje borrsekvens, men denna modul med ett neuralt nätverk för punktmolnssegmentering- och- klassificering kommer att underlätta yrkesmännens behov genom att förenkla processen och utesluta orimliga delar i utgångsplanen. Dettaexamensarbete, som utförts i samarbete med Epiroc, en svensk tillverkare av gruv- och infrastrukturutrustning, fokuserar på att automatisera borrprocessen vid underjordisk gruvdrift. LÄS MER

 4. 4. Design av en hydraulisk bandspännare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Forsman; [2023]
  Nyckelord :skogsmaskinsband; skogsmaskin; hydraulik;

  Sammanfattning : Olofsfors AB tillverkar bland annat boggiband för skogsmaskiner. Dessa band kräver en extern spännare vid montering som i dagsläget finns i manuellt och skruvdragardrivet utförande. LÄS MER

 5. 5. Electrolytic Reduction of Iron Oxides in Molten Salt with a Mineralogical Investigation of Magnetite Ore of Tapuli

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Fernö; [2023]
  Nyckelord :Iron reduction; trace element analysis on magnetite ore; molten salt electrolysis; sodium hydroxide electrolyte; NaOH; greenhouse gas; carbon dioxide; CO2; green ironmaking; Järnreduktion; spårelementanalys på magnetitmalm; smältelektrolys; elektrolys i natriumhydroxid; NaOH; elektrolyt; växthusgas; koldioxid; CO2; grön järnframställning;

  Sammanfattning : This master's thesis covers an investigation of the reduction behavior of different iron oxides when electrolytically reduced with molten salt electrolysis (MSE). The tested iron oxides were wüstite (FeO), hematite (Fe2O3), magnetite (Fe3O4) and magnetite ore concentrate from the Tapuli deposit in Pajala, Norrbotten, Sweden. LÄS MER