Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 2. 2. Snickarglädje. Tillverkningen under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ossian Ovik; [2018-06-20]
  Nyckelord :gingerbread work; gabel decoration; Löfvenskiöld; Charles Emil; 19th century; building investigation; snickarglädje; gaveldekorationer; 1800-talet; byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 3. 3. Design of a stabilizer for the Slotborer

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oliver Wigardt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Platinautvinning är antagligen en av the farligaste gruvindustrierna. På följd av det har gruvmaskiner som Slotborer utvecklats för att göra utvinningsprocessen säkrare. Slotborern är ett ganska nytt koncept och har problem med vibrationer i borrsträngen när den blir längre. LÄS MER

 4. 4. New Impact test method for rock drill inserts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Erik Borg; [2018]
  Nyckelord :Cemented Carbide; Impact test; Rock drilling;

  Sammanfattning : This work has been performed at the Applied Materials ScienceDivision at The Ångström Laboratory in collaboration with SandvikMining AB. The project is part of the joint research programmeCoFree.In this work, the problem of finding an impact test method forcemented carbide rock drill inserts is considered. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av ett fästelementssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hamza Byary; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; konstruktion; skruv; skruvfixtur; examensarbete; konceptgenerering; produktgenerering; fixtur; funktionsanalys; skråskruvning; teknik; skruvnings tekniker; CAD; FEM; Husmuttern AB;

  Sammanfattning : This study focuses on providing innovative solutions to assist workers lacking technical knowledge at Husmuttern AB to assemble its products. The Swedish company produces standardized building-sections that can be assembled to build model-houses, and other forms of buildings in mobile factories. LÄS MER