Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Variations in depositional environments of the Paleogene Firkanten Formation across Adventdalen, from Operafjellet to Breinosa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Stella Guðmundsdóttir; [2021-03-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The lowermost Paleogene clastic infill of the Central Spitsbergen Tertiary Basin, the coal bearing FirkantenFormation, has been the subject of study for researchers in the past but little focus has been on thenortheast edge of the basin until now. Due to the economic potential of the coal seams in the formation,the Norwegian mining company, Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG), has for several yearsconducted core drilling in key locations in basin, and for decades, they have given an access to their corematerial to researchers. LÄS MER

 2. 2. Polisiära övningar mot pågående dödligt våld : En innehållsanalys av polisens övning POLKON HT2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Ylva Nilsson; Linn Engelholm; [2021]
  Nyckelord :Active shooter; POLKON; police drill; active shooter situation; PDV; POLKON; polisövning; pågående dödligt våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisens övning POLKON HT2020 och hur övningen kunde förstås utifrån den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Vidare syftade studien till att ta reda på hur kunskapen och analysen av övningen kunde användas för att planera framtida övningar. LÄS MER

 3. 3. Identifying Important Features to Minimize Hole Deviation in Percussive Drilling

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ketan Dhananjay Deshpande; [2021]
  Nyckelord :Bending; Buckled profile; Drilling; Hole deviation; Mathematical model; Böjning; Buckled profil; Borrning; Hålavvikelse; Matematisk modell;

  Sammanfattning : Hole deviation is one of the most significant problems in drilling applications. Deviated holes result in inefficient blasting and have severe economic impacts due to increased equipment consumption. Conversely, straighter holes help in increasing production scales and reduce operational costs. LÄS MER

 4. 4. EXAMINATION OF MICRO-SCALE SULFIDE DISTRIBUTION FOR THE GOLD MINERALIZATION IN THE LAPPBERGET DEPOSIT, GARPENBERG MINE, SWEDEN: TOWARDS A GEOMETALLURGICAL APPROACH

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Leo Barbosa; [2021]
  Nyckelord :Gold characterization; gold as by-product; Lappberget ore; Garpenberg Mine;

  Sammanfattning : Ore characterization studies are of great importance to the mining industry, especially when dealing with precious metals by-products. It is a way towards increasing mining efficiency. LÄS MER

 5. 5. En studie av reelriktens inställningar i Färdigställning 13 vid Sandvik Materials Technology Primary Products : Utförd med FEM-simulering och mikrohårdhetsmätning

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Patrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med  allt  strängare  yt-  och  rakhetstoleranser  på  stångprodukter  för försäljning samt vidare bearbetning inom Sandvik Materials Technology närmar sig vissa produkter gränsen för vad den existerande  riktningsutrustningen  har kraftkapacitet  för.  Detta påskyndas  i kombination  med introduktion av hårdare material i större dimensioner än tidigare. LÄS MER