Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Transportborrning : Undersökningsborrning i Kiirunavaara

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Svahn; [2019]
  Nyckelord :Transportborrning;

  Sammanfattning : In the Kiirunavaara mine, the total length of drilling is about 1138000 meters each year with two different drilling methods. Production drilling is performed with a hammer drill while explorationdrilling is performed with a diamond drill. Explorationdrilling is applied toidentify the position ofthe ore and its tonnage. LÄS MER

 2. 2. Reparation av inbyggda stålbalkar : Ekonomiska och tidseffektiva förstärkningsmetoder med låg klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnéa Björling; Alicia Diaz Gardell; [2019]
  Nyckelord :Pore cluster; Weld; Defective weld; Strengthening; NDT; Nondestructive testing; Steel frame; Embedded steel beam; Reinforcement method.; Porer; Porsamling; Defekt svets; Svets; Stål stommaterial; OFP; Oförstörande provning.;

  Sammanfattning : CE-märkta stålbalkar byggdes in i två konstruktioner innan det upptäcktes att det fanns porer i hattbalkarnas svets. Den defekta svetsen innebar att byggnadernas bärförmåga inte kunde garanteras. Kunskapen kring inbyggt stål stommaterial med defekt svets är liten. LÄS MER

 3. 3. Metamodelling of a Finite Element Analysis of a Drilling Process with Replaceable Inserts

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Samy Akrouh Ettaghadouini; [2019]
  Nyckelord :drilling; speed; feed; CAD; FEM; simulations; metamodel; neural network; optimization;

  Sammanfattning : The aim of this project is to create a metamodel from a drilling tool with replaceable inserts from FEA of the machining process using MATLAB and ABAQUS. This report contains research in drilling and in metamodeling using neural networks and the work from the design of the CAD, through FEA and simulations, to the metamodeling, excluding the optimization. LÄS MER

 4. 4. The content, chemical state and accumulation of vanadium in a drill core of Alum shale from Kinnekulle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Alum Shale Formation; Alum shale; Kinnekulle; Vanadium; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Exploitation of alum shale is a controversial subject in Sweden due to the history of pollution of the environment and groundwater, from past mining industries. The extraction of vanadium from alum shale is no different. Nevertheless the metal is a valuable resource used in tools, building, industries and aerospace materials. LÄS MER

 5. 5. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Patric Vernersson; [2019]
  Nyckelord :direktsådd; sådd; tidsbesparing; universalsåmaskin; skivbillssåmaskin; plöjning; småland; etableringsteknik; maltkorn; skördeutfall; ogräs;

  Sammanfattning : Det finns både tid och pengar att spara med direktsådd. Ca 50 – 70 % billigare och runt en timme mindre arbetstid på åkern per hektar. Ska direktsådden endast tillämpas på en del av arealen bör det vara någon typ av universalsåmaskin som klarar av både direktsådden och den konventionella sådden. LÄS MER