Sökning: "kortsiktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet kortsiktighet.

 1. 1. Riktade statsbidrag – från styrning till hanteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Petersson; Sara Westerberg; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; hanteringsprocess; kommun; statlig styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det kommunala självstyret begränsas genom styrning av staten. Detta görs bland annat med hjälp av riktade statsbidrag som har ökat i omfattning sedan 90-talet. Bidragen skapar osäkerhet och ett flertal problem för kommunerna. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annelie Hedin; Oskar Nyman; [2018-01-25]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; ungdomar; hopp; blogg; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och förbättringsförslag inom beredning samt beläggnings- och kapacitetsplanering

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Daniel D. Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Capacity; Production preparation; Manufacturing; Production planning; Improvements; Defense; Security; Kapacitet; Beredning; Produktion; Planering; Logistik; Industriell tillverkning; Förbättringsarbete; Försvar; Säkerhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts inom Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har genomförts under våren 2018 på uppdrag av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. LÄS MER

 5. 5. Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Andersson; [2018]
  Nyckelord :kreditbeteende; kreditscore; UC-score; privatlån; samla lån; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. LÄS MER