Sökning: "maktdynamik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet maktdynamik.

 1. 1. Skådespelarens positiva underkastelse – En undersökning av underkastelse genom linsen av två praktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Riggo Ringstrand Rebecceca; [2021-11-19]
  Nyckelord :Underkastelse; BDSM; tillit; queer; feminism; kontroll; maktdynamik; skådespelarkompetenser; skådespeleri; regi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag vad som ryms i underkastelsen utifrån ett skådespelarperspektiv. Jag har valt att titta på underkastelse utifrån två olika praktiker; skådespelarpraktiken och BDSM-praktiken*. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av delaktighet inom psykiatrisk vård vid vård för psykossjukdom : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mirjana Radivojevic; Erika Zingmark; [2021]
  Nyckelord :Litteratur study; qualitative; participation; experience; psychotic disorders; mental healthcare; Litteraturstudie; kvalitativ; delaktighet; upplevelse; psykossjukdomar; psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever mellan 30 000 och 40 000 personer med diagnosen schizofreni och varje år insjuknar mellan 1500 och 2000 personer i psykossjukdomar. Dessa personer har ofta svårigheter att klara av sin vardag och behöver därför erbjudas samordnade insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. LÄS MER

 3. 3. Distributional justice in Swedish-global value chain partnerships for sustainable textile production : A case study on economic distribution within the Sweden Textile Water Initiative

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ingrid Myhr Radell; [2021]
  Nyckelord :RSCM; PPDP; sustainability; textiles; partnerships; investments; value chain; RSCM; PPDP; hållbarhet; textil; partnerskap; investeringar; värdekedja;

  Sammanfattning : Due to the textile industry’s polluting impact on aquatic environments the Sweden Textile Water Initiative (STWI) was established. This Sida funded collaboration between SIWI (Stockholm International Water Institute), Swedish fashion brands and their suppliers received international recognition for their success in achieving tangible environmental results after implementing sustainability measures at the suppliers. LÄS MER

 4. 4. Otrygghetens sociala konstruktion : En kvalitativ studie om tjejers otrygghet i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :William Sandell; Kristoffer Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Social konstruktivism; Offentliga rummet; Otrygghet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Uppsatsens område är baserad på ett uppdrag av Skellefteå kommun, för att ta reda på bakomliggande faktorer till tjejers upplevda otrygghet i det offentliga rummet. Resultaten i denna uppsats har syftet att hjälpa Skellefteå kommun att få en ökad förståelse gällande problemet, så de kan rikta insatser för att minska den otryggheten. LÄS MER

 5. 5. Erkännande på Afrikas Horn - Realpolitik eller Folkrätt?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thomas Bressler; Joel Ekström; [2019]
  Nyckelord :Realism; Folkrätten; Etiopien; Eritrea; Somalia; Somaliland; Erkännande; Självständighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker folkrättsliga och realpolitiska förklaringar till varför Eritrea erhållit internationellt erkänd status och medlemskap i FN medan Somaliland helt saknar internationellt erkännande. Kongruensmetod används för att se om antaganden inom Realistisk teori om realpolitik och makt, samt folkrättsliga principer överensstämmer med utfallet i de båda fallen. LÄS MER