Sökning: "Machine Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 1208 uppsatser innehållade orden Machine Learning.

 1. 1. Multi Agent Reinforcement Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rikard Isaksson; [2019-06-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Machine learning and artificial intelligence has been a hot topic the last few years, thanks to improved computational power the machine learning framework can now be applied to larger data sets. Reinforcement learning is a group of machine learning algorithms where one does not know the correct answer in advance, much like unsupervised learning. LÄS MER

 2. 2. Extraordinary or Ordinary at Best? - An Empirical Study on the Application of Machine Learning Tools for Proxy Means Tests in Poverty Targeting

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nicolas Leicht; Colja Maser; [2019]
  Nyckelord :Poverty targeting; Proxy means tests; Machine learning; Household surveys;

  Sammanfattning : Proxy means tests are a widely used approach in development programs where the beneficiaries need to be determined through targeting. These tests apply a standard econometric method, ordinary least squares, to predict consumption levels using household characteristics as input variables. LÄS MER

 3. 3. Deinterleaving pulse trains with DBSCAN and FART

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Shad Mahmod; [2019]
  Nyckelord :DBSCAN; FART; Fuzzy; Adaptive; Resonance; Theory; Radar; Clustering; Deinterleaving; Machine Learning;

  Sammanfattning : Studying radar pulses and looking for certain patterns is critical in order to assess the threat level of the environment around an antenna. In order to study the electromagnetic pulses emitted from a certain radar, one must first register and identify these pulses. LÄS MER

 4. 4. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning for a Network-based Intrusion Detection System : An application using Zeek and the CICIDS2017 dataset

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vilhelm Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Flow-based traffic characterization; Intrusion Detection System IDS ; Zeek; Bro; CICIDS2017; Scikit-Learn; Maskininlärning; Flödesbaserad trafik-karaktärisering; Intrångsdetekteringssystem IDS ; Zeek; Bro; CICIDS2017; Scikit-Learn;

  Sammanfattning : Cyber security is an emerging field in the IT-sector. As more devices are connected to the internet, the attack surface for hackers is steadily increasing. Network-based Intrusion Detection Systems (NIDS) can be used to detect malicious traffic in networks and Machine Learning is an up and coming approach for improving the detection rate. LÄS MER