Sökning: "group"

Visar resultat 1 - 5 av 22183 uppsatser innehållade ordet group.

 1. 1. The effects of Covid-19 on young adults´outdoor recreation habits. A comparison between Sweden and Mexico

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jessica Joana Marin-Rodríguez; [2023-05-17]
  Nyckelord :Outdoor Recreation; Covid-19 Pandemic; Young Adults; Sweden; Mexico; country comparison;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic, that became a global phenomenon in March 2020, has been causing disruptions globally and across all sectors. And, as nations around the world attempted to contain the spread, lockdowns and strong restriction were set in place, directly affecting peoples' time outdoors. LÄS MER

 2. 2. English Word Order in Written Production of Swedish Students

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mohammad Taherinasab; [2023-05-11]
  Nyckelord :Error Analysis EA ; Contrastive Analysis CA ; Second Language Acquisition SLA ; EFL learners; word order;

  Sammanfattning : This study investigates English word order errors in the written production of Swedish junior high school students. It analyzes 24 essays written by the 9th-grade students in a junior high school in Sweden in the spring semester of 2022. LÄS MER

 3. 3. Pulse Oximetry: The impact of thecomputer engineer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly James; Valeria Nafuna; [2023-04-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 1935 Karl Mattes a professor in physiology introduced the pulse oximeter whichis a non invasive device that is used for measuring oxygen saturation level and pulserate. Pulse oximeter is based on the principle that oxyhemoglobin and deoxyhe-moglobin absorb light of different wavelength differently. LÄS MER

 4. 4. A parasitic bivalve affects the interaction between a native and an invasive salmonid

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Brander Isac; [2023-04-18]
  Nyckelord :Glochidia larvae; Infestation class; General dominance behavior; Dominant subordinate; Strikes;

  Sammanfattning : The glochidia larvae of the freshwater pear mussel parasitize on juvenile brown trout during their maturation into tiny mussels. The parasitation has several negative impacts on the trout, one of the less studied being behavioral effects. LÄS MER

 5. 5. Den fria processen - en praktisk undersökning om att skriva musikdramatik i grupp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Miranda Coral Engholm; [2023-04-05]
  Nyckelord :musikal; låtskriveri; före; scenisk gestaltning; skapandeprocess; musikteater; musikdramatik; scenkonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka konsten att skriva musik och text för sceniska situationer. Jag ville undersöka hur man kan utveckla en metod för skapande i grupp och vad jag, från en skapandeprocess, kan ta med mig för verktyg i mitt yrke som musikalartist och låtskrivare. LÄS MER