Sökning: "ANTAL"

Visar resultat 1 - 5 av 17727 uppsatser innehållade ordet ANTAL.

 1. 1. FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM! - En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gustaf Lundqvist; Emil Moghaddam; [2022-02-24]
  Nyckelord :Personifiering; kommunikation; politisk kommunikation; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram. Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell) Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson (@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson. LÄS MER

 2. 2. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatsens miljöarbete. En kvalitativ studie om miljöarbetets påverkan på medarbetarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Arhusiander; Muhamed Abdi; [2022-02-16]
  Nyckelord :CSR; motivation; Miljöarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur medarbetarnas motivation påverkas av arbetsplatsens miljöarbete, samt redogöra varför och hur arbetsplatsen ska arbeta för att uppnå högre motivation. Vi genomförde 12 kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare i ett blandat urval av företag. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av löskoppling från formella organisationsstrukturer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Nyberg; Måns Holmberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker på vilka sätt löskoppling sker från den formella organisationsstrukturen hos småföretag, samt om småföretagens verksamhet fungerar trots eller på grund av löskoppling. Detta görs genom en kvalitativ undersökning, bestående av totalt 15 semistrukturerade intervjuer på två småföretag. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar omorganisationer en FoU avdelnings prestation under slutfaserna och lanseringen av en produkt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Nesic; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på en FoU avdelning i Bolaget X inom Telekombranschen. Avdelningen har efter flera års forskning framställt en ny produkt, vilken de hoppas är av en "disruptiv" karaktär. LÄS MER