Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Kartläggning av informationsutbyte i containerhamnar En fallstudie kring svenska hamnars accesshantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Schulz; Carl Ternborn; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att transportera gods via fartyg är ett av de mest kostnadseffektiva och miljöskonsamma transportslagen idag. Cirka 95 procent av Sveriges import och export sker idag via sjöfart och de svenska hamnarna har kommit att bli centrala för landets ekonomi och för att länka samman Sverige med resten av världen. LÄS MER

 2. 2. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 3. 3. Föränderligt konsumentbeteende - köpcenter bästa vän eller värsta fiende? En flerfallstudie av köpcenter i västra Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Hansson; Hanna Gustafsson; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har alltid varit en viktig aspekt av människans liv och vad som har fått handelsplatser att förändras är den dynamiska omvärlden. Vidare präglas den dynamiska omvärlden som handeln befinner sig i av ett föränderligt konsumentbeteende. LÄS MER

 4. 4. Biogas en studie om biogasutsläpp och expansionsmöjligheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Olof Rosén; André Svennberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks koldioxidutsläppen hos More Biogas samt varför biogas inte byggs ut i den takt som det finns resurser till att göra. Biogas som är ett helt fossilfritt drivmedel borde vara väldigt attraktivt som drivmedel för fordonsmarknaden men är inte riktigt fallet idag. LÄS MER

 5. 5. Successful reuse of construction materials across projects - A study on methods and practices

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ali Hassan; [2023]
  Nyckelord :Avfall; Hållbarhet; Återbruk; Cirkulärt byggande; Cirkulär ekonomi; Återbrukshub; Hållbar utveckling; Byggmaterial;

  Sammanfattning : Byggbranschen är Europas och Sveriges största avfallsproducent och står för ungefär en tredjedel av alla klimatutsläpp. Nu när råmaterialet blir dyrare, i kombination med att materialflödet är linjärt, finns ett ökat incitament att bespara och utnyttja befintliga resurser. LÄS MER