Sökning: "dimensionering av räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dimensionering av räddningstjänst.

 1. 1. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennie Edström; [2024]
  Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

  Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER

 2. 2. Analys av byggnadstekniska utrymningslösningar i äldre kvartersbebyggelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jakob Olsson; Lucas Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Brandriskanalys; stegutrymning; räddningstjänst; analytisk dimensionering; gårdshävare; alley cat; Tr2-trapphus; utrymningstrappa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to a combination of changes in the societal view on fire safety along with reconstruction and renovations, the fire rescue services are no longer able to act as an alternative escape route from some buildings in urban parts of large cities. This thesis aims to survey how widespread the problem is, as well as identify and evaluate different solutions. LÄS MER

 3. 3. Behov och applicering av riskbaserad brandskyddsdimensionering i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Mattsson; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Riskbaserat; funktionsbaserat; kvantitativ riskanalys; acceptanskriterier; säkerhetsnivå; brandskyddsdimensionering; risk-based; performance-based; quantitative risk analysis; acceptance criteria; safety level; fire safety design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As buildings get more and more complex and our cities get more and more populated, challenges arise for the persons involved in designing buildings. One of the most important system, the fire protection measures, needs to be designed properly for every building. LÄS MER

 4. 4. Analytisk dimensionering av räddningstjänsten i Skåne Nordväst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Gustav Ask; Per Karlsson; [2008]
  Nyckelord :utryckningsverksamhet; räddningsenhetsplaneraren; REP; Skåne Nordväst; responstider; täckningsgrad; tremannaenhet; offensiv enhet; olyckstatistik; rökdykning; första enhet; fire rescue services; organization; emergency operations; ratio; response times; analytisk dimensionering; operativ räddningstjänst; accident statistics; smoke diving; first response unit; Fire Protection Engineering; Brandteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of the process of enhanced cooperation between fire rescue services in the region of North West Scania. The aim of the report is to study and analyze how the fire rescue service should be structured, in terms of rescue units and personnel, if no account is to be taking to the current organization. LÄS MER

 5. 5. Analytisk dimensionering av räddningstjänst : fördjupad analys av insatsförmåga och täckningsgrad inom Räddningstjänsten Syd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johan Danielsson; [2007]
  Nyckelord :Analytisk dimensionering; täckningsgrad; insatsförmåga; Fire Protection Engineering; hjälpbehov; räddningstjänst; Brandteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to reduce the number of casualties and injured from accidents the rescue service must become more efficient and flexible. It is noted that far more people is injured and killed in traffic accidents than from fires. LÄS MER