Sökning: "kommun verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 777 uppsatser innehållade orden kommun verksamhet.

 1. 1. I gränslandet - en studie av historiebruket hos tre aktörer på kulturarvsplatsen Klev

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta Hamnell; [2023-01-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. LÄS MER

 2. 2. Näringslivsutveckling med mål om tillväxt i kommuner : En kvalitativ studie av samverkan för attraktivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Balder Ullmann; Hasth Filip; [2022]
  Nyckelord :tillväxt; näringslivsutveckling; attraktivitet; samverkan; place branding; citymarketing;

  Sammanfattning : Kommuner i Sverige har genom det kommunala självstyret möjlighet att själva styra över hur deska fördela sina resurser och definiera målsättningar. Kommunens uppgift att erbjuda godalevnadsförhållanden och tjänster till sina medborgare finansieras av skatteintäkter från arbetstagare som sysselsätts i offentlig verksamhet och näringsliv med produktion av varor och tjänster. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av incidenthantering genom simulation : En fallstudie om hur simulationsbaserad processanalys kan nyttjas för utveckling av processen för incidenthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Grape; [2022]
  Nyckelord :Business process management BPM ; simulation; incidenthantering; nyckeltal; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet har historiskt legat i den digitala utvecklingens kölvatten. Delvis på grund av ett lägre intresse för effektivisering och lönsamhet, men också på grund av dess komplexitet i form av storlek, politiska förutsättningar och regulatoriska ramar. LÄS MER

 4. 4. Investeringsprocessen i två småkommuner : Hur finansiella och icke finansiella faktorer påverkar investeringsbeslut inom kultur och fritid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sebastian Borg; Simon Mourad; [2022]
  Nyckelord :Municipalities; financial management; investment assessment; public sector; investment calculations; investment process.; Kommuner; ekonomistyrning; investeringsbedömning; offentlig sektor; investeringskalkyler; investeringsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns många små kommuner i Sverige med negativ befolkningstillväxt. Ett sätt kommunerna kan motverka de och skapa en mer attraktiv kommun är genom att förbättra kommunens kultur och fritidsliv. Investeringar i dessa områden kan används som ett verktyg för att uppnå måluppfyllelse. LÄS MER

 5. 5. Bemöta ökad efterfrågan på offentliga e-tjänster i kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :E-services; digitization; municipal operations; Skaraborg; E-tjänster; digitalisering; kommunal verksamhet; Skaraborg;

  Sammanfattning : En av regeringens uttalade ambitioner är att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Infrastrukturdepartementet, 2022a). Digitaliseringspolitiken handlar bland annat om att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov, i syfte att erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet (Infrastrukturdepartementet, 2022b). LÄS MER