Sökning: "kommun verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade orden kommun verksamhet.

 1. 1. Kompetensförsörjning i kommunal verksamhet – strategier för att attrahera och rekrytera nya medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lina Holmbeck; [2019]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; employer branding; kompetens; offentlig sektor; attrahera; rekrytera; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kommunala verksamheter runt om i Sverige står idag inför en stor rekryteringsutmaning då antalet gamla och barn blir större och antalet medborgare i arbetsför ålder blir färre. På grund av detta är det viktigt för kommuner att arbeta med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även utveckla och behålla befintlig personal vilket går under begreppet kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - tolkningar och tillämpningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Gayle Harling; [2019]
  Nyckelord :Avvikelse; Förskola; Normalitet; Specialpedagogik; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Gayle Harling, Sarah (2018). Barn i behov av särskilt stöd i förskolan – tolkningar och tillämpningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hederstedt Alve; [2019]
  Nyckelord :Elever; Hälsa; Ledarskap; Lärande; Lärare; Skolmiljö; Verksamhet;

  Sammanfattning : Skolinspektionens tillsyn 2018 visade på att skolor i Sverige har brister när det kommer till den organisatoriska verksamheten. Dessa organisatoriska brister är relaterade till skolmiljön. LÄS MER

 4. 4. Rektorers perspektiv på inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Steijner Matilda; Matilda Steijner; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Fritidshem; Inkludering; Intellektuell funktionsvariant; Grundsärskolan;

  Sammanfattning : I Sverige strävar vi sedan ett tag tillbaka efter en skola för alla. Vad en skola för alla betyder är tolkningsbart och vad det innebär i praktiken beror på vem som tolkar. Det kanske mest diskuterade inom debatten är grundsärskoleelevernas plats i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation : En kvantitativ studie om hur arbetstillfredsställelse och feedback samverkar med motivationen hos personliga assistenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Stina Landegren; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :job satisfaction; work motivation; feedback; personal assistant; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation; feedback; personlig assistent;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie var syftet att undersöka hur arbetstillfredsställelse samt feedback samverkar med arbetsmotivation hos yrkesgruppen personliga assistenter i kommunal verksamhet. Urvalet i denna studie bestod av personliga assistenter som arbetar i en liten kommun i Västra Götaland. LÄS MER