Sökning: "Platsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet Platsmarknadsföring.

 1. 1. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 2. 2. KVARTERET VICTORIA “Från Parkeringsplats till Mötesplats” - En Kvalitativ Studie om Platsidentitet & Platsmarknadsföring av ett Kvarter i Göteborgs Innerstad”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hillerbratt; Evelina Tjernberg; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Trygghetens intagande av en plats - i arkitekturen, som social ordning och som attraktivitetsattribut : En kvalitativ studie av trygghetens dimensioner på Strängnäs resecentrum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Agneta Loberg; [2020]
  Nyckelord :Trygghet; Brottsförebyggande; Social ordning; Attraktivitet; Platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur tryggheten har intagit Strängnäs resecentrum. Strängnäs resecentrum beskrivs i lokala medier vara en otrygg plats på grund av stökiga ungdomar i grupp. Samtidigt framställs Strängnäs resecentrum vara en viktig plats för stadens attraktivitet, enligt kommunala dokument. LÄS MER

 4. 4. Arbetet för en Attraktivare kommun : En jämförelsestudie mellan Hammarö och Grums kommuns strategier för platsmarknadsföring och en ökad attraktivitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :platsmarknadsföring platsidentitet platsattraktivitet;

  Sammanfattning : This essay is studying Hammarö and Grums work to increase place attractivness, strategies for marketing and the impact on the demographics. The introduction describes the two places guidelines and goals from their respective layout plan. The topic is based on the urbanization and the tendency of people moving away and leaving smaler places. LÄS MER

 5. 5. Hus i park eller park i staden? : En kvalitativ fallstudie av relationen mellan förtätningsideal och planeringen av grönområden vid stadsutvecklingsprojektet av Eriksberg, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :förtätning; grönområde; grön platsmarknadsföring; territorialisering; täta staden;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och problematisera relationen mellan dagens förtätningsideal och planeringen av grönområden i en stadsdel som karaktäriseras av bevarad natur. Detta undersöks genom en fallstudie av hur Uppsala kommun planerar utvecklingen av grönområden vid stadsutvecklingsprojektet för Eriksberg. LÄS MER