Sökning: "Platsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Platsmarknadsföring.

 1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till (Visit) Dalarna : En intervjubaserad studie om medarbetarnas ambassadörskap på destinationsbolaget Visit Dalarna

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Bröms; [2019]
  Nyckelord :medarbetare; medarbetarskap; ambassadör; engagemang; kunskap; varumärke; platsmarknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : This study examines co-workers’ roles as organisational and brand ambassadors. The purpose is to investigate to which extent the co-workers at the destination organisation Visit Dalarna act as ambassadors for the organisation and how this relates to the brand. LÄS MER

 3. 3. Medborgarledd utveckling av offentliga rum : En kvalitativ studie av medborgarledd stadsutveckling av offentliga rum

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Simon Tell; [2019]
  Nyckelord :Medborgarledd stadsutveckling; medborgarinitiativ; offentligt rum; offentlig plats; allmän plats; kommunikativ planering;

  Sammanfattning : Att kommuner uppmuntrar en medborgarledd utveckling av offentliga rum är en internationell trend som även syns i Sverige. Det kan finnas många anledningar till att kommunen väljer att uppmuntra den här typen av initiativ, ofta handlar det om platsmarknadsföring eller att stärka medborgarnas inflytande i sin stad. LÄS MER

 4. 4. Plats i förändring : En fallstudie över hur Solna stad och Stockholms stad använt sig av platsmarknadsföring för Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linn Henriksson; Julia Ågren; [2019]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; City Branding; Place Branding; Place Marketing; Hagastaden; Stockholms stad; Solna stad; Globalisering; Fysisk Planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vilken betydelse platsmarknadsföring har för den kommunala fysiska planeringen. Syftet med undersökningen är att redogöra för avsikten, processen och mottagandet av platsmarknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Kulturens roll i stadsutveckling - en fallstudie av Hyllies framväxt med kulturella medel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Nathalie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kultur; kreativ stad; platsmarknadsföring; Malmö; Hyllie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Culture and creativity are two urban development key words that have been increasingly applied as urban policies in most of the western world. Two decades after these strategies started to become widely applied we are now facing the long-term effects. LÄS MER