Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Attityder till matematikundervisningen : Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludwig Allard; Olsson Annie; [2021]
  Nyckelord :elever; attityd; matematikundervisning; intresse; matematik; påverkan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. LÄS MER

 2. 2. Attityder i religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Strömberg; Constancia Matilda Perlkvist; [2021]
  Nyckelord :Religionskunskap; Attityder; Religion; Religionsdidaktik; Religion; Interkulturell;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka vilka attityder som verksamma religionslärare möter i undervisningen, samt hur läraren arbetar didaktiskt med att bemöta dessa attityder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer som ett tillvägagångssätt för allt insamling av material. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärandes effekt på elevers prestation och attityd till matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Max Trolleryd; Klara Andersson; [2021]
  Nyckelord :Attityd; grundskola; kooperativt lärande; matematiker; prestation; prov-görare; traditionella arbetsmetoder;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på hur elever blir matematiker istället förprov-görare. För att ta reda på detta har vi valt att basera arbetet utifrån ett kooperativtförhållningssätt inom matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. Att läsa för en läsare : lärares och elevers uppfattning om och attityd till lärares högläsning i årskurs 3 och 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Elmerot; Jessika Fasth; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; literacy; lyssna; läslust; arbetssätt; språkutveckling; attityd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärares och elevers uppfattning om och attityd till lärarens högläsning, samt hur lärare uppfattar att de praktiserar arbetet med det. Studien genomfördes i årskurs 3 och 6, med det sociokulturella perspektivet och literacy som teoretiskt ramverk, genom sex semistrukturerade intervjuer med lärare samt 112 enkäter till elever. LÄS MER

 5. 5. Hur utvecklar man datalogiskt tänkande? : Villkor för en rolig och enkel introduktion till programmering (år 7-9)

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Erik Nelsson; [2021]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; blockprogrammering; kognitiv belastningsteori;

  Sammanfattning : Datorer finns överallt i det e-postmoderna samhället och hur man kan förmå dessa tanklösa maskiner att göra som man vill är en tillämpad form av datalogiskt tänkande. Skolsystem världen över försöker få ungdomar att utveckla förmågor som att programmera och använda internet på ett säkert sätt, men det finns i dagsläget mer politisk vilja än vetenskapligt kunnande gällande hur detta bäst genomförs. LÄS MER