Sökning: "hur elevers attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden hur elevers attityd.

 1. 1. Elevers användning av datorspel, deras självupplevda förmåga och skolresultat i engelska. En undersökning bland elever i årskurs 5 och 6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Försund; [2018-08-06]
  Nyckelord :Datorspel; engelska; kunskapsnivå; självvärdering;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka elever i åldrarna 11-13 och förhållandet mellan deras användning av datorspel samt skolresultat i engelska. I samband med detta undersöks skillnaden mellan flickors och pojkars användning av datorspel samt i vilken utsträckning eleverna kommunicerar på engelska vid användning av datorspel. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityder till praktisk undervisning i NO.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Björn Bondemark; [2018-08-06]
  Nyckelord :attityder; intresse; naturorienterande ämnen; NO; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : Ett problem som finns är att få elever söker sig vidare till naturvetenskapliga utbildningar och att elevernas intresse svalnar ju äldre de blir. Om det skulle finnas möjlighet att öka och behålla elevers intresse i yngre åldrar skulle kanske problemet försvinna. LÄS MER

 3. 3. Att motivera elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zeinab Nassaj; Jonna Persson; [2018]
  Nyckelord :attityd; lärare; matematik; motivation;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som väcker starka känslor både hos elever och vuxna. Många upplever matematik som svårt och associerar ämnet med negativa känslor såsom oro, ilska och tristess. Samtidigt medger dessa människor att matematik är ett viktigt ämne men att de trots detta vill undvika att studera det då det känns jobbigt. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutens erfarenheter av arbete med teknikstöd i skolan för elever med kognitiva funktionsnedsättningar : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Fanny Lundblad; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Participation; Classroom Environment; Child; Intervention; Arbetsterapi; Delaktighet; Klassrumsmiljö; Barn; Intervention;

  Sammanfattning : Elever med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta nedsättningar av de exekutiva förmågorna. Denna målgrupp har ett stort mörkertal i skolan och får därför inte alltid det stöd de behöver i skolan, vilket kan leda till elevernas delaktighet i skolaktiviteter inskränks. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares attityder till nyanlända elevers språkliga resurser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; nyanlända elever; språkliga resurser; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se vilka attityder lärare i programgemensamma ämnen på gymnasiet intog till nyanlända elevers språkliga resurser och hur dessa attityder, enligt informanterna, yttrar sig i undervisningen. Dessa attityder delades upp i en treenighet av komponenter bestående av kognitiv, affektiv och konativ komponent. LÄS MER