Sökning: "fram"

Visar resultat 1 - 5 av 43983 uppsatser innehållade ordet fram.

 1. 1. Idrott och utseende. Normer, kroppsfixering och dysmorfofobi inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Josefina Gordon; Adrian Ansarian; [2024-03-19]
  Nyckelord :utseendestörning; muskeldysmorfi; kroppsdysmorfofobi; Idrott; Body Image Concerns; Body Dysmorphic Disorder;

  Sammanfattning : Dysmorfofobi (BDD) är en psykisk störning hos en individ som upplever ett stort missnöje med sin kroppsform och utseende. Det finns tidigare ingen statistiskt bevisad slutsats om huruvida idrottare är mer eller mindre benägna att lida av BDD (kroppsdysmorforisk störning/Dysmorfofobi). LÄS MER

 2. 2. Finansiering i motvind En tvåsidig analys av förändringar i finansieringsmöjligheter och investeringsstrategier under ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsén; Ibrahim Chit; Oskar Block; [2024-03-06]
  Nyckelord :riskkapital; startups; venture capital; corporate venture capital; ekonomisk osäkerhet; investeringsstrategier; affärsmodeller; kognitiva biaser;

  Sammanfattning : I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet har både riskkapitalister och startups på den svenska marknaden konfronterats med betydande utmaningar och möjligheter. Denna studie beskriver och förklarar den dynamiska interaktionen mellan dessa två akörer, samt hur de anpassar sig till skiftande ekonomiska förhållanden. LÄS MER

 3. 3. “Bara vi läser med barnen, det är det viktiga”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Shene Bolvardi; Sara Engström; Martina Olsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; språkutveckling; fysisk högläsning och digital högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med fysisk och digital högläsning i sin verksamhet samt hur de stöttar flerspråkiga barns språkutveckling vid dessa tillfällen. Studien utgår från tidigare forskning samt förskolans läroplan Lpfö (2018) som lyfter fram att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling, såväl det svenska språket som barnets modersmål. LÄS MER

 4. 4. "Tidiga förhör i brottmål som bevismedel Kontroversiellt lagförslag till paragraf - Ur ett effektivitetsperspektiv"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Antonsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2022 trädde 35 kap. 15 § Rättegångsbalken (RB) i kraft. Lagändringen innebar en ökad möjlighet att använda berättelser som lämnats i tidiga förhör inför en brottsbekämpande myndighet i domstol. LÄS MER

 5. 5. #GIRLDINNER. En kvalitativ studie om tjejers kultur på sociala medier genom exemplet #girldinner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Alva Nilsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :girldinner; TikTok; tjejerskultur; tjejkultur; tjejforskning; postfeminism; girlhood; femininitet; tjejlighet; socialmedia;

  Sammanfattning : Under 2023 fanns det många tjejtrender och under sommaren 2023 blev #girldinner ett fenomen. #Girldinner är en TikTok trend som huvudsakligen syftar till att tjejer visar sina måltider de kallar för #girldinner. LÄS MER