Sökning: "startups"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet startups.

 1. 1. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
  Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 3. 3. Forming a Supply Chain Strategy for a Startup

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Hanna Isacsson; Jakob Kittle; [2019]
  Nyckelord :Startup; Scaleup; Supply Chain Strategy; Born Global; High-tech; Manufacturing; Performance Measurements; Critical Success Factors; Scaling Startup; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 90% of all startups fail to become successful, and the most significant reason is due to premature scaling. Limited research has priorly been conducted in the borderland between startups and supply chain. Explicitly on how a startup should go about defining its supply chain objective and how to measure its performance. LÄS MER

 4. 4. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Nyckelord :​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. LÄS MER

 5. 5. Business Model Framework for Open Innovation projects in Incumbent organizations : A study on Incumbent organization in Sweden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Karthik Battula; [2019]
  Nyckelord :Business model; open innovation; value propositions; business model innovation; business strategy; value creation.;

  Sammanfattning : This thesis is about exploring the suitable business model framework for open innovation projects in incumbent organizations like Ericsson. Due to the rise in global competition and digitalization incumbent companies cannot innovate in closed innovation systems. LÄS MER