Sökning: "startups"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet startups.

 1. 1. Språkets betydelse vid  marknadskommunikation från  Startups  

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Claesson; Axel Svensson; [2020-02-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. CATCH US IF YOU CAN : Startups strategier för att attrahera och rekrytera nyckelpersoner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Ådén; Pauline Strand; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; The War For Talent; Startups; Startup; Nyckelpersoner;

  Sammanfattning : Svenska Startups upplever en problematik i att attrahera och rekrytera nyckelpersoner, vilka är avgörande för företagets tillväxt och överlevnad. Till följd av hård konkurrens har Talent Management blivit allt viktigare för att företag ska kunna attrahera och rekrytera kompetens. LÄS MER

 3. 3. Impact of Overconfidence Bias on Entrepreneurs Financing Decisions : The Case of Growth-oriented Startups in Sweden and Germany

  Master-uppsats,

  Författare :Suci Ariyanti; Hayk Mnatsakanyan; [2020]
  Nyckelord :Startups; cognitive bias; overconfidence; entrepreneurial cognition; capital financing; institutional comparison; entrepreneurship;

  Sammanfattning : Background: Both Authors have many years of finance background and as well as studying entrepreneurship motivated to tackle the less researched area in entrepreneurship: entrepreneurs’ behavioural impact on their financial decisions. Such decisions in initial stages of startup formation have a critical impact on company’s future development which raises the importance of understanding the behavioural motives of the entrepreneurs. LÄS MER

 4. 4. Market Driven Requirements Engineering Strategy for Startups

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Olle Renard; Oscar Bergström; [2019-11-12]
  Nyckelord :Requirements engineering; Startups; Market; RESS-model;

  Sammanfattning : This report investigates the concept of requirementsengineering in startups. There are well known best-practices inrequirements engineering in software engineering domain forlarge businesses, but there is a lack of best-practices within thestartup domain. LÄS MER

 5. 5. ‘The future of innovative partnerships’ - How can large global corporations and startups form successful collaborations?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Gustafsson; Johanna Herstedt; [2019-09-20]
  Nyckelord :Preferred customer theory; Startup- and large corporation-collaborations; Innovative suppliers; Asymmetric relationships; partnerships; Startup;

  Sammanfattning : Startups have emerged as an important source of innovation, since the move from closed toopen innovation, disruptive innovations have received more attention, and more actors arestarting to engage with startup activities. Previous examples can be seen of large corporationsmoving from being leaders in their industries to not even being here today that havecontributed to many large corporations feeling a sense of urgency to work more withinnovation and external actors, such as startups. LÄS MER