Sökning: "startups"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet startups.

 1. 1. The Great Disruptive Transformation: The Impact of COVID-19 crisis on Innovative Startups in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chandraprabha Jha; [2020-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Startups are one of the main agents of creative destruction especially intimes of crisis, because of their favourable characteristics such as size, exibilityand lack of bureaucracy. This study aimed to investigate how hi-techinnovative startups in India are responding to the COVID-19 crisis and howthe crisis stimulates creative destruction. LÄS MER

 2. 2. Understanding The Startup Studio Incubation Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maximilian Hamida; [2020-10-15]
  Nyckelord :entrepreneurship; entrepreneurs; startups; startup ecosystem; startup support organisation; startup studio; startup factory; startup foundry; venture builder; builder studio; venture studio; investor studio; company builder; tech studio; studio incubator; incubation business model; venture factory; startup accelerator; startup incubator; Gothenburg; Sweden;

  Sammanfattning : Over the past few years, thanks to the rise of a substantial figure of startup unicorns including: DollarShave Club, Zalando, Jumia, DeliveryHero and HelloFresh , “ Startup Studios ” have emergedvigorously into the startup scene, as a vital incubation tool to support startups and promoteentrepreneurship. However, due to the infancy of the startup studio incubation model, the divergencein the way each startup studio organizes itself, and the lack of academic research regarding startupstudios, the concept of the startup studio incubation model has always been blurry, indistinct andconfusing. LÄS MER

 3. 3. Collaboration within a startup ecosystem - Enhancing entrepreneurial activities through collaboration in the startup ecosystem of Sydney, Australia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Junttila; [2020-09-04]
  Nyckelord :entrepreneurship; startups; ecosystem; stakeholders; university; industry; collaboration; activities; initiatives; embeddedness; culture; commercialization; knowledge transfer;

  Sammanfattning : Background and Problem Formulation: There has been a growth in the entrepreneurship ecosystem of Australia due to the increasing support that aims to enhance entrepreneurial activities. However, Australia still has to overcome challenges to improve entrepreneurial outcomes. LÄS MER

 4. 4. The Role of Service Design in Startups: Exploring Potential Benefits and Challenges from Service Designers’ Perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Pantazis; Marwan Otrok; [2020-07-23]
  Nyckelord :Service Design; Startup; Lean Startup Method; Value Co-creation; Service-Dominant Logic; Innovation; Service Science; Business Development; Entrepreneurship; Management; Marketing; Design Thinking; Business Model; Co-design;

  Sammanfattning : The rapid and constant changes taking place in the modern business world together with an increased globalcompetition is making it more urgent for companies to introduce innovative offerings at a faster pace.Purchasing decisions by customers are not solely based on function anymore, there is an increasing demandfor intuitive and seamless experiences from the products and services that they interact with. LÄS MER

 5. 5. Utformning av cirkulära affärsmodeller i startups - En explorativ undersökning utifrån två perspektiv och det nystartade företaget Kitchenware by Tareq Taylor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Rönnerman; Karin Martinsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Startups; Cirkulära affärsmodeller; Konsumenter; Faktorer;

  Sammanfattning : Ohållbar konsumtion och produktion påverkar såväl dagens som framtida generationer då vi idagsläget brukar mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart enligt de planetära gränserna.För att komplettera tidigare forskning som pekar på en alltför långsam omställning till en mercirkulär ekonomi, behövs ytterligare studier som granskar nästa generations företag somgrundar sina affärsidéer på cirkulära koncept. LÄS MER