Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 1 - 5 av 1332 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 1. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 3. 3. Varför var the New Deal fascism? : De amerikanska kommunisternas dragkamp om Roosevelts National Industrial Recovery Act

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Hugo von Essen; [2018]
  Nyckelord :New Deal; NRA; fascism; kommunister; Blue Eagle; kapitalism; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de amerikanska kommunisternas samtida diskussion kring och kritik av Roosevelts National Industrial Recovery Act , samt att analysera deras interna dragkamp om hur denna skulle tolkas och förstås i relation till fascism. Detta genomförs genom att studera kommunistiska tidningar från stalinister och trotskister. LÄS MER

 4. 4. Omplacerad eller utsorterad? - En studie om den rättsliga utvecklingen kring reglerna om omplacering i 7 § andra stycket LAS och omplacering i turordning enligt 22 § fjärde stycket LAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Frage; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Employment Protection Act from 1974 was implemented in to Swedish law as a way to secure the employments of the employees. Before the implementation of the Act, the rights of the employees were regulated in collective agreements. By then there were only some rights regulated in the law. LÄS MER

 5. 5. Transportinfrastruktursatsningars påverkan på fastighetsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Öhman; [2018]
  Nyckelord :Värdeåterföring; värdeteori; fastighetsvärde; urban ekonomi; transportinfrastruktur; järnväg; pendeltåg; värdeförändring; Skåne; regressionsanalys; hedonisk prissättning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In connection with the planned high-speed rail links between Stockholm and Gothenburg / Malmö, the government has appointed a committee to negotiate a co-financing solutions for the project. This group, Sverigeförhandlingen, was also commissioned by the government to draw up a bill for how property owners, who benefit from public investment, could voluntarily return parts of this value increase back to society, to be used as funding source for the project. LÄS MER