Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 1 - 5 av 3384 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 1. Civilrättsliga hinder för ett ändamålsenligt LSS-boende - om normkollisioner mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När LSS-boenden inrättas som sedvanliga hyresrätter blir såväl LSS som hyreslagen tillämplig. Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt och belyser en problematik som uppstår när regelverk från olika rättsområden influerar samma rättsliga relation ifråga om omsorgsbehövandes rätt till insatsen boende med särskild service. LÄS MER

 2. 2. "Pinocchio är en riktig pojke… eller? Artificiell intelligens som bärare av upphovsrättsliga rättigheter"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Azra Mustafic; [2023-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I konstens respektive litteraturens värld har vi börjat få se ”AI-konstnärer”, alltså artificiell intelligens med förmågan att producera konstnärliga och litterära alster. En aktuell fråga är därför hur och ifall dessa AI-konstnärer ska kunna betraktas som upphovspersoner. LÄS MER

 3. 3. Ny lag om källskatt på utdelning - Morderniseringen av kupongskattelagen i relation till skatteundandraganden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Lagerqvist; [2023-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kupongskattelagen reglerar den svenska beskattningen av utdelning från svenska bolag till fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Lagen har mer än femtio år på nacken och har genomgått ett antal uppdateringar under årens lopp. LÄS MER

 4. 4. Bisysslor inom den offentliga sektorn - En rättsvetenskaplig analys av regleringen av otillåtna bisysslor inom den offentliga sektorn utifrån ett förtroendeskadligt, arbetshindrande och konkurrerande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Bärring; Alice Persson; [2023]
  Nyckelord :Bisysslor; Offentlig sektor; Förtroendeskadlig bisyssla; Arbetshindrande bisyssla; Konkurrerande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Workers in the public domain have to live up to certain demands in order to maintain institutional trust of the state. Because of this, public employees can not pose secondary employment which risks damage public trust, compete, or obstructing work. LÄS MER

 5. 5. In Exchange for Employment Protection – An Analysis on Sweden’s Managerial Position and the UK’s Employee Shareholders

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Noah Ståleker; Sofia Nomark; [2023]
  Nyckelord :Managerial position; Employee shareholder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay describes which categories of employees that are exempted from employment protection in Sweden and the United Kingdom. The focus of the essay will be the UK’s employee shareholders and Sweden’s employees in a managerial or comparable position, since these two categories give up their protection and receive some form of compensation, and/or some other form of protection in return. LÄS MER