Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 1 - 5 av 3588 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 1. Hur påverkas elevers förståelse för multiplikation av areamodeller som representation? En designstudie i en grekisk grundskola med elever i Åk 2, där undervisningsprocessen fokuserar multiplikativt tänkande samt kommutativa lagen för multiplikation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Antelina Sema; [2024-03-04]
  Nyckelord :Multiplikativt tänkande; Areamodell för multiplikation; Kommutativa lagen; Proportionalitet;

  Sammanfattning : This design study explores the use of the area model as a representation of multiplication, providing opportunities for second school grade pupils to develop an understanding of multiplication and build multiplicative thinking. Furthermore, the study aims to give pupils the opportunity to discover the commutative law of multiplication with the help of the area model. LÄS MER

 2. 2. Global and Ethiopian Cereal Prices: Does the Law of One Price hold in the long run?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Heba Abbas; Borgström Annina; [2024-02-12]
  Nyckelord :Ethiopia; cereal; food prices LOP;

  Sammanfattning : Like many other countries in the world, Ethiopia is currently facing significant challenges with high food prices. The high food prices affect cereals such as teff, sorghum, and maize which are staple foods in the Ethiopian diet. This study investigates the relationship between cereal prices in Ethiopia and the world market price of cereals. LÄS MER

 3. 3. ”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Karakas; [2024-01-25]
  Nyckelord :rättspsykiatri; tvångsvård; lagen om rättspsykiatrisk vård LRV ; rättspsykiatrisk utredning RPU ; psykiskt störda lagöverträdare PSL ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER

 5. 5. Analys av klimatpåverkan från ventilationssystem vad avser utformning och systemval i kontorsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Ada Kajtaz; Sarah Abuayyash; [2024]
  Nyckelord :Climate analysis; ventilation system; carbon emissions; sustainability; environmental impact; material optimization.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggsektorn står för en väsentlig del av Sveriges växthusgasutsläpp, motsvarande 21% enligt Boverket. För att nå Sveriges klimatmål med minst 85% minskning av nettoutsläppen till 2045 krävs hållbara byggnader och installationsdesign, särskilt inom ventilation och komfortkyla. LÄS MER