Sökning: "tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade ordet tvångsvård.

 1. 1. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Vache Simonsson; Sarah Loyal; [2023]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Patients experiences; Psychiatric care; Tvångsvård; Patienters upplevelser; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 3000 patienter inom tvångsvården i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Detta gäller personer med allvarliga psykiatriska tillstånd där vård bedöms som absolut nödvändigt. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju fängelse för barn" : Institutionsvård ur socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Susanna Käki; Fannie Löf; Marika Edvardsson; [2023]
  Nyckelord :institutioner; dilemman; tvångsvård; komplexitet; socialsekreterare; statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Hur samhället hanterar de barn med störst problematik och beteendeproblem har länge debatterats i Sverige. Socialtjänsten har begränsade vårdalternativ för dessa barn och de placeras ofta på institution. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av psykiatrisk tvångsvård inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Caroline Ehrnström; Maria Jahnke; [2023]
  Nyckelord :Familj; Närstående; Psykiatrisk slutenvård; Tvångsvård; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrin är tvångsvård en sista utväg vid allvarlig psykisk sjukdom när andra alternativ uteslutits och ska alltid ske med patientens bästa i fokus. Tidigare forskning om patienters upplevelser att tvångsvårdas har visat på chockartade och livsomvälvande upplevelser av att vara fråntagna sina rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Processramen i psykiatrimål. Vårdbehovet och rättssäkerheten vid ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård/fortsatt rättpsykiatrisk vård. En kommentar till RÅ 2010 red. 105

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2022-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångslagstiftningen, öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen innebär en möjlighet att föra över patienter som ges sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård till individuellt anpassad vård utanför sjukhuset. LÄS MER

 5. 5. Grunden förändras men tvånget består? Om processramen och rättssäkerhet i mål om upphörande av vård enligt LVU 2 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Kryh; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn enligt LVU syftar till att skydda barn och unga mot allvarlig utsatthet. Ett tvångsomhändertagande är dock en ytterst ingripande åtgärd, varför det är viktigt att såväl beredandet som upphörandet av tvångsvården uppfyller krav på rättssäkerhet. LÄS MER