Sökning: "tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade ordet tvångsvård.

 1. 1. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
  Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Känslan av tvång: Upplevelsen av tvångsvård ur ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anneli Thornberg; [2020]
  Nyckelord :coercion; involuntary; treatment; patient; hospitalization; paternalism; tvångsvård; tvång; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate patients' experiences of involuntary hospitalization and clients' involuntary treatment of alcohol and drug addiction. Three persons were interviewed by qualitative semi-structured interviews and two internet blogs were analyzed by text analysis. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patientdelaktighet vid tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christian Fredriksson; Konrad Jessica; [2020]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Sjuksköterskans upplevelser; Psykiatri; Tvångsvård; delat beslutsfattande; användarens engagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdas patienten mot sin vilja vilket skapar en komplex vårdsituation. Dessutom gäller Hälso och sjukvårdslagen (HSL) för både frivillig vård och tvångsvård. Enligt HSL skall vården vara personcentrerad och patienten ska vara delaktig i sin vård. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Lindström; Magdalena Vaattovaara; [2020]
  Nyckelord :Care under Community Treatment Orders; CCC; Patients’ Experiences; outpatient commitment; nursing; qualitative; öppen psykiatrisk tvångsvård; ÖPT; omvårdnad; beskriva; patientens erfarenhet; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor revision av lagstiftningen för tvångsvård skedde 2008 då lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] tillkom. En av intentionerna med lagstiftningen var att användandet av tvångsåtgärder skulle minska, och patienter som får vård i ÖPT vistas i regel i sitt hem. LÄS MER

 5. 5. När vården går emot patientens vilja : En kvalitativ litteraturstudie om tvångsåtgärder inom psykiatrin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ebba Wennerbo; [2020]
  Nyckelord :tvångsåtgärder; tvång; upplevelser; patient; avskiljning; tvångsmedicinering; fastspänning; tvångsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Tvångsåtgärder sker oftast mot patientens vilja men det finns personer som går med på tvångsåtgärder frivilligt men oftast ses detta som något negativt och ont som individen måste leva med eller något personen utsätts för. Under 2013 användes tvångsåtgärder som avskiljning, fastspänning och tvångsmedicinering vid 8751 tillfällen. LÄS MER