Sökning: "rättspsykiatrisk utredning RPU"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rättspsykiatrisk utredning RPU.

 1. 1. ”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Karakas; [2024-01-25]
  Nyckelord :rättspsykiatri; tvångsvård; lagen om rättspsykiatrisk vård LRV ; rättspsykiatrisk utredning RPU ; psykiskt störda lagöverträdare PSL ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. LÄS MER

 2. 2. Dömda av livet – en pilotstudie om kvinnor som blivit dömda till rättspsykiatrisk vård, ett livsloppsperspektiv.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michael Sandsjö; Anna Telhammar; [2009]
  Nyckelord :Allvarlig psykisk störning; Antisocialitet; Kvinnliga lagöverträdare; Rättspsykiatrisk utredning; Psykosocial bakgrund; Anknytning; Rättspsykiatrisk vård.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna pilotstudie utgick från de kvinnor (N=14) som ingår i en kohort (Malmö-kohorten) av personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning under perioden 1999-2005. Fokus för studien var en kartläggning av faktorer som antogs spegla betydelsen av hereditet och uppväxtförhållanden. LÄS MER