Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 8917 uppsatser innehållade ordet maria.

 1. 1. UNDERSTANDING HOW PLATFORM TECHNOLOGY TRANSFORMS DENTAL SPECIALTY CONSULTATIONS

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Adelina Fernström; Maria Weise; [2020-09-03]
  Nyckelord :digital platforms; digital matchmaking; digital transformation; dental specialty consultations;

  Sammanfattning : Like many other industries, dentistry is undergoing a digital transformation. Newtechnologies are influencing the work practices of dental professionals and specialists.Digital platforms, in particular, are becoming more omnipresent. The focus ofthis study is to explore platform technology’s impact on dental specialty consultations. LÄS MER

 2. 2. La fealdad como postura ética: Un análisis funcional de los personajes femeninos en el cuento “Fin de curso” de Mariana Enríquez

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :María Paz Salinas; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; Mariana Enríquez fulhet; etiskt förhållningsätt; abjektion; litterär skräck;

  Sammanfattning : In the story “End of course” included in the book The things we lost in the fire written by Mariana Enríquez, ugliness and abjectness are central to the life of the principal character Marcela. We will study the presentations of the female characters and their ethical positioning underlying the aesthetic elements and the narratological strategies in relation to abjectness. LÄS MER

 3. 3. Early American Foreign Policy Towards the Syrian Conflict Captured Through Two Mainstream U.S. News Organizations. A Multidisciplinary Content Analysis of Fox News and CNN News Articles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maria F Herkel; [2020-08-19]
  Nyckelord :American foreign policy; ; Syria; Syrian conflict; ; Russian Syrian relations; UN; Security council; ; civil war; Libyan conflict; democrats; republican; McCain; Obama;

  Sammanfattning : The CNN and Fox news articles conveyed to us multiple aspects of the situation in Syria. Through the analysis of the media published articles, the magnitude of the Syrian people suffering is evident to be substantial. The media framed many interacting local, regional and international factors that displayed to us the complexity of the conflict. LÄS MER

 4. 4. Palliativ omvårdnad som lindrar lidandet av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård – sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Maria Eide; Ninna Herklint; [2020-08-06]
  Nyckelord :Självbild; kroppsbild; palliativ vård; onkologisk slutenvård; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal patienter med cancer kommer få palliativ vård under en längre tid.Sjuksköterskor kommer att möta många palliativa patienter med cancer som vårdas till livetsslut inom slutenvården. Det finns modeller för hur man arbetar med personcentrerad palliativvård för att lindra lidande. LÄS MER

 5. 5. Connecting the dots - mapping the use of conservation records for quantification and research

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Norefors; [2020-08-05]
  Nyckelord :conservation records; information retrieval; data mining; epidemiology; quantification; conservation document;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:22.... LÄS MER