Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 9047 uppsatser innehållade ordet maria.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. BEDÖMNING AV SMÄRTA HOS ÄLDRE INDIVIDER MED DEMENS En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimmi Zirk; Maria Borggren; [2021-02-25]
  Nyckelord :smärta; bedömning; äldre; demens;

  Sammanfattning : Smärta är ett stort problem för äldre individer med demens. På grund av demenssjukdomen ärdet svårt att kommunicera typ av smärta och intensitet till sjuksköterskor. Smärttillståndetpåverkar också det psykiska välbefinnandet och är en central del i omvårdnadsbegreppetlidande. LÄS MER

 3. 3. Innebörden av rättfärdigandegrunden en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten. En analys av dess tillämpningsområde och förhållande till angränsande rättfärdigandegrunder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Maria Zizanis; [2021-01-28]
  Nyckelord :Den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten; Skattesystemets inre sammanhang; Territorialitetsprincipen; Rule of reason; EU-skatterätt; Direkt beskattning;

  Sammanfattning : Området för den direkta beskattningen har påverkats av medlemskapet i EU trots att det är en kompetens som åvilar medlemsstaterna. Det står varje medlemsstat fritt att själv lagstifta kring regler rörande inkomstskatterätten under förutsättning att sådana bestämmelser inte strider mot de fria rörligheterna stadgade i EUF-fördraget. LÄS MER

 4. 4. Eine lebenslange Beziehung : Peter Handke und seine Mutter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paolo Aracri; [2021]
  Nyckelord :Peter Handke; Maria Handke; Mutter-Sohn-Beziehung; Selbstmord; Nobelpreisträger.;

  Sammanfattning : Peter Handke gilt als einer der bekanntesten modernen österreichischen Schriftsteller.Obwohl sehr umstritten, bekam er 2019 den Literaturnobelpreis. Zeuge seiner Stilkunst istdie Erzählung Wunschloses Unglück. Schon im Titel spürt man einen grundlegendenWiderspruch in der Mutter-Sohn-Beziehung. LÄS MER

 5. 5. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER