Sökning: "tests"

Visar resultat 1 - 5 av 9298 uppsatser innehållade ordet tests.

 1. 1. Evaluation of pretension losses in heated screw joint

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Svensson; [2022]
  Nyckelord :screw joint; clamping force; thermal load;

  Sammanfattning : The heated flow within the silencers of heavy transport vehicles can easily reach temperatures of hundreds of degrees Celsius. The thermal loads can cause problems for certain components on a silencer. LÄS MER

 2. 2. Experimental and computational analysis of the thermal degradation and the loss of strength of engineered wood-based panels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Wickramasooriyage Devmini Kularatne; [2022]
  Nyckelord :Oriented strand board; thermal decomposition; mechanical degradation; heat transfer modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current trends in the construction industry push toward materials that are more sustainable and environmentally friendlier than more traditional building materials such as concrete and steel. Timber and timber composites are one of the most popular materials on this list, due to both their mechanical strength and pleasant aesthetics. LÄS MER

 3. 3. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 4. 4. Mikroproportionering av kompletterande cementbaserade material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Nour Al Haboub; Abd Algani Ali; [2022]
  Nyckelord :limestone; concrete; strength; partial substitute.; kalksten; betong; tryckhållfasthet; ersättning för cement.;

  Sammanfattning : This study will deal with a new type of concrete that focuses on cement particles. As you alreadyknow today, concrete is one of the most used materials in the world, and the negative is that it has acontributing factor to pollution with as much as 5% of global carbon dioxide pollution. LÄS MER

 5. 5. Study of the techniques used by OWASP ZAP for analysis of vulnerabilities in web applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Jakobsson; Isak Häggström; [2022]
  Nyckelord :SQL injection; Cross-site scripting; Web vulnerability scanner; Web security;

  Sammanfattning : Today, new web applications are made every single day with increasingly more sensitive data to manage. To ensure that no security vulnerabilities such as data leakage in web applications exist, developers are using tools such as a web vulnerability scanner. LÄS MER