Sökning: "tests"

Visar resultat 1 - 5 av 6929 uppsatser innehållade ordet tests.

 1. 1. What causes fluctuations in the exchange rate? A quantitative study on the underlying variables that affects the Swedish Krona and Euro exchange rate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oskar Fagerholm; Arien Haghshenas; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper focuses on analysing the SEK/EURO exchange rate and focuses on testing if 5 specific variables chosen based on previous research affect the SEK/EURO rate. The study uses monthly data from January 2000 to September 2019, the five variables tested are Interest Rate differentials, Inflation Rate differentials, Yield Curve differentials, Implied Volatility Index and the difference in Economic Sentiment. LÄS MER

 2. 2. Macroeconomic Factors and Stock Returns: Evidence from the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sebastian Nordenberg; Sebastian Shaqiri Johansson; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between stock returns and macroeconomic factors in a small, open economy by utilizing a vector autoregression (VAR) approach on Swedish large-cap, mid-cap, and small-cap data from 2003 to 2019. To determine the relationship between the macroeconomic factors and stock market return, Granger causality tests are run on each of the markets. LÄS MER

 3. 3. Avskaffandet av den svenska fastighetsskatten - En estimering av reformens påverkan på bostadspriserna genom synthetic control method

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Peter Möller; Jacob Sandequist; [2020-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the removal of the national property tax in Sweden 2008 and its impact on housing prices in the country. The study also aims to examine the time aspect of the potential impact of the reform. A quantitative synthetic control method is used to analyze the impact over time. LÄS MER

 4. 4. Impacts of Using Programmable Network Architectures on Datastreams

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joel Folkesson; Minh Luong Ky; [2020]
  Nyckelord :SDN; Software-Defined Networking; Live streaming; Streaming; network performance; OpenFlow;

  Sammanfattning : With an increase of popularity in live video streaming, there are new demands on current networks. Therefore it is interesting to explore if new architectures has what it takes. Software defined networking (SDN) is a new architecture that brings benefits in terms of control and management of networks. LÄS MER

 5. 5. Landar flygplanstillverkarna säkert när flygplanen kraschar? En händelsestudie av flygolyckors påverkan på flygplanstillverkarnas aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Beata Barkman; Joakim Landby; [2020]
  Nyckelord :Flygolyckor; Flygplanstillverkare; Händelsestudie; Effektiva marknadshypotesen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka huruvida flygolyckor påverkar flygplanstillverkares aktiepriser. Tidsperioden som undersöks är mellan år 2000 och 2018 och begränsas till olyckor där 30 personer eller fler miste livet. LÄS MER