Sökning: "Daniel Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Daniel Bengtsson.

 1. 1. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 2. 2. Ett fritidshem för alla? - äldre elevers upplevelse av sin fritid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Per Ahlström; Cecilia Bengtsson; Daniel Nilsson; [2023-12-07]
  Nyckelord :fritid; fritidshem; äldre elever; inskrivning; utskrivning; inflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur elever i årskurs 3-4 upplever fritidshemmets verksamhet jämfört med att gå hem eller göra annat efter skoldagens slut. För att uppnå detta syfte har vi arbetat utefter följande frågeställningar: ● Hur beskriver elever sin fritid på fritidshemmet? ● Hur beskriver elever sin fritid utanför fritidshemmet? ● Vilka faktorer avgör huruvida elever vill fortsätta på fritidshemmet? För att besvara frågeställningarna har vi genomfört sex gruppintervjuer med sammanlagt arton elever i de aktuella årskurserna. LÄS MER

 3. 3. To turn the Being round and round, And pause at every pound : En fenomenologisk undersökning av kroppen och rummet som narrativa element i fem dikter av Emily Dickinson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Emily Dickinson; corporeal narratology; phenomenology; body; space; Emily Dickinson; kroppslig narratologi; fenomenologi; kropp; rum;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate how bodies can be understood as a narrative element in five poems written by the American poet Emily Dickinson (1830 – 1886). Using phenomenology as understood by Maurice Merleau-Ponty and Elizabeth Grosz as a theoretical framework and a corporeal narratology as drawn up by Daniel Punday, the essay explores how the bodies of the characters within the fictional world are portrayed, which bodies are present and what places and types of situations they occupy. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliga AI-verktyg och -tekniker för att automatisera uppgifter som hindrar lärare inom högre utbildning från att undervisa : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Mattias Bengtsson; Daniel Sandgren; [2023]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Machine learning; Curriculum development; Course design; Course evaluation; Autograding; Higher education; University; College; artificiell intelligens; maskininlärning; läroplanutveckling; kursdesign; kursutvärdering; automatisk rättning; högre utbildning; universitet; högskola;

  Sammanfattning : Denna strukturerade litteraturstudie undersöker vilka verktyg och tekniker relaterade tillartificiell intelligens (AI) som kan understödja lärare genom att överta repetitiva ochtidskrävande administrativa uppgifter som ligger utanför den direkta interaktionen mellanlärare och student. Genom att granska tillgänglig forskning inom detta område kartläggervi dessa. LÄS MER

 5. 5. Användarens attityd i förhållande till onlineshopping tjänster : Vilka aspekter är viktiga för användaren hos en onlineshopping tjänst?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Ågren; Erik Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Attitude; User satisfaction; UX; User experience; Usability; Customer satisfaction; IT systems; Interaction design; Online shopping; Attityd; Användarnöjdhet; Användarupplevelse; Användbarhet; Kundnöjdhet; IT-system; Online shopping;

  Sammanfattning : Vid användning av en onlineshopping tjänst finns det många aspekter av tjänsten som har en påverkan på användarens attityder i förhållande till tjänsten. Men vilka aspekter är det som har störst påverkan för användarens attityd? Handlar det om att följa designregler? Att det ska vara lätt att använda? Eller att slutprodukten är exakt det som användaren vill ha? I nuläget finns det flera olika teoretiska områden som hanterar hur en användares attityd påverkas. LÄS MER