Sökning: "Usability"

Visar resultat 1 - 5 av 3083 uppsatser innehållade ordet Usability.

 1. 1. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Interaktion mellan axiell normalkraft och böjmoment enligt Eurokod 3:Dimensionering av stålkonstruktioner : En undersökning kring hur samtidig normalkraft och böjmoment hanteras enligt normerna, dess användbarhet samt skillnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Forsberg; Felicia Lundin; [2024]
  Nyckelord :Interaktion; Normalkraft; Böjmoment; Eurokod 3;

  Sammanfattning : Below in the report, the various methods available to calculate the interaction formulas for bending moment and normal force in steel columns are examined. The standards compared are SS-EN 1993-1-1:2005 Annex A, SS-EN 1993-1-1:2005 Annex B, SS-EN 1993-1-1:2022, CEN/TS 1993-1- 101:2022 and Fpr EN 1993-1-3:2023. LÄS MER

 3. 3. Accessibility in Social Media : Facebook and the Older Adult

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Angie Jeansson Hall; Arshed Al-Hadeethi; Jenny Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Older Social Media Users; Heuristic Evaluation; Inclusive Design; WCAG Compliance; Digital Exclusion; Facebook Usability; User Study;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a substantial increase in the percentage of seniors using social media, yet few studies have been conducted to understand the challenges underlying social network utilisation by seniors. By understanding what motivates seniors to use social media, the difficulties they encounter while using them and what would be an inclusive social media from their perspective is paramount for designing inclusive user interfaces that suit this growing population. LÄS MER

 4. 4. Hunting the hunters - Evaluating a new method of Geographic Profiling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Pröckl; [2024]
  Nyckelord :rgeoprofile; crimestat; journey-to-crime; geographic profiling; qgis; geographical profiling; Örebromannen; Kim Rossmo; David Canter; Ned Levine.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Geographic Profiling (GP) may be used when searching for an unknown offender by applying mathematical algorithms to geographical information. This thesis aimed to contribute to improvement of the efficiacy of GP’s produced by law enforcement by evaluating a the new Spaulding/Morris Centrographic (SMC)-method of GP that claims to counteract two of the main difficulties when constructing a GP in a real world investigation: 1. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors användning av motiverande samtal med patienter som lever med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Birgit Khazrai; Tilde Olsson; [2024]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; lifestyle habits; motivational interviewing MI ; nursing;  person-centred care; hjärt-och kärlsjukdomar; patienter; Motiverande samtal MI ; sjuksköterskor; omvårdnadsmål; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Background: Cardiovascular diseases are globally the leading causes of death. In Sweden 2 million people are currently affected. Contemporary society has created the conditions for an epidemic of diseases caused by unhealthy lifestyles. Nurse led motivational interviewing (MI) can be used to implement changes in unhealthy lifestyle habits. LÄS MER