Sökning: "Usability"

Visar resultat 1 - 5 av 1896 uppsatser innehållade ordet Usability.

 1. 1. Improving the usability of secure information storing within blockchain applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Natali Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Usability; User Experience; Blockchain Technology; Wallet Security; Decentralized Information Storing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's blockchain applications have been inherently created by and for users who understand the blockchain technology. To improve mass adoption of blockchain solutions, the user experience must improve, and the attention must move to users not familiar with the underlying technology. LÄS MER

 2. 2. Usability Testing of Software Products : A case study about usability testing and how to improve the practice

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Alice Hällkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Usability testing is an important task during development of software products such as web and mobile applications. It is a growing and evolving concept but is often left out during development due to time and costs. Developers are also expected to handle the usability testing but are given minimal training to do so. LÄS MER

 3. 3. Conceptual Design of Seat Belt Installation for Rear-facing Child Car Seat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Child car seat; Technology;

  Sammanfattning : Children are more vulnerable in vehicles compared to adults in collisions. Two main reasons are the different body structure between these two and vehicles are more designed to fit adults. Children’s head is larger relative to their body mass and their neck muscle ligaments are still not fully developed. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 5. 5. Distance students’ perspectives about a formal learning management system at a Swedish university 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Yangyang XU; [2019]
  Nyckelord :Distance education; Learning Management System Moodle; interaction; students perspectives.;

  Sammanfattning : This thesis has conducted interpretive qualitative research to investigate the impacts and limitations of LMS Moodle in distance students’ learning process from distance students’ perspectives. The qualitative data was collected from mediated semi-structured interviews with distance students participating in a Master program at Linnaeus University. LÄS MER