Sökning: "levnadsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 654 uppsatser innehållade ordet levnadsvanor.

 1. 1. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 2. 2. Patientens erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Lönnqvist; Mirja Nordin; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Nurse; Patient experience; Self-care; Diabetes typ 2; Egenvård; Patienterfarenhet; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Drygt tio procent av jordens befolkning lever med diabetes. Tidigare forskning visar dessutom att sjukdomsincidensen tenderar att öka. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Den orsakas ofta av livsstilsfaktorer, varför livsstilsförändringar och efterföljande egenvård är en viktig del i behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Hälsolitteracitet – påverkar det följsamheten hos patienter med diabetes typ 2? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Karolina Johansson; Rebecka Olsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom och är den vanligaste diabetesformen vilken tros öka inom de närmaste åren på grund av förändrade levnadsvanor hos befolkningen. Behandling syftar till livsstilsförändringar och läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Aktiva personers upplevelser och erfarenheter av friluftsliv innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nora Malmgren; [2023]
  Nyckelord :Friluftsliv; hälsa; förändrade levnadsvanor välbefinnande; Covid - 19 pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med coronapandemin som varade i tre års tid skapadesrestriktioner för samtliga i befolkningen. Syftet var att alla skulle förhålla sigtill dessa restriktioner och på så vis minska smittspridningen. Dessa åtgärdervar mer markanta och specifika för befolkningens äldre generation. LÄS MER

 5. 5. Hur patientens vikt påverkar vården : En litteraturöversikt från patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Nora Erlingsson; Linus Olsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Fetma; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Patient; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma har ökat i förekomst de senaste decennierna, detta medför ökade hälsorisker vilket resulterar i fler vårdtillfällen. Personer med fetma möter stigma i vardagen och det finns fördomar kring personer med fetmas intelligens och levnadsvanor. LÄS MER