Sökning: "familjefokuserad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad.

 1. 1. ”Jag tar hand om dig” : En litteraturstudie om att vårda en demenssjuk familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Skarsäter; Charlotta Rosdahl; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Demens; Anhörigvårdare; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet insjuknande i demenssjukdom ökar stadigt och beräknas dubbleras till år 2030. Till följd av detta ökar antalet anhörigvårdare. Att inta en vårdande roll är ofta något som ter sig naturligt men innebär också en ökad arbetsbörda vilket påverkar livssituationen. LÄS MER

 2. 2. Tills döden skiljer oss åt : En litteraturöversikt om att vara närstående och vårda en person med cancer i palliativt skede i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnéa Kjellerstedt; Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cancer; experience; homecare; palliative care; relative; Cancer; närstående; palliativ vård; upplevelser; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av målen med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för både den vårdsökande personen och dess närstående. Från att vara närstående till att själv vara delaktig i vården kring personen med cancer är ett stort steg. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Ekelund; Marie Strindberg; [2019]
  Nyckelord :Demens; partner; anhörigvård; familjefokuserad omvårdnad; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är vanligt förekommande och påverkar den drabbade personen såväl som partnern. Brister i anhörigstödet förekommer inom svensk demenssjukvård. För att vården ska kunna erbjuda rätt stöd är förståelse för partners upplevelser av att leva i ett parförhållande med en demenssjuk person viktigt. LÄS MER

 4. 4. Transkulturell omvårdnad : En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joakim Almqvist; Andreas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Asylsökande; Flyktingar; Kommunikation; Vårdpersonalens erfarenheter; Vårdrelation; Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Många människor har på senare år tvingats fly från sina hemländer. Detta har resulterat i att vårdpersonalen vårdar allt fler människor med olika kulturella bakgrunder. Vårdpersonal möter allt oftare flyktingar och asylsökande som bär på traumatiska upplevelser och skiftande hälsotillstånd. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till en person med diabetes typ 1 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Loohagen; Nima Otroshi; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Familjefokuserad vård; Diabetes typ1; Upplevelser; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 påverkar livet ur många aspekter, inte bara för den som har sjukdomen utan även för de anhöriga. Teoretisk utgångspunkt i detta arbete är familjefokuserad omvårdnad. LÄS MER