Sökning: "conflict of values"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade orden conflict of values.

 1. 1. Förbud mot rasistiska organisationer i Sverige (?)
: En idealtypsanalys av den svenska riksdagsdebatten 1968-2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Woodhouse
; [2021-10-14]
  Nyckelord :democracy; conflict of values; freedom of association; freedom of speech; racial discrimination; racist organisations; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Sweden;

  Sammanfattning : In 1971, Sweden ratified The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), without making a reservation to Article 4b. This particular article obliges all ratified states to criminalise and prohibit the participation and activity of organisations, which promotes racial hatred and/or racial discrimination. LÄS MER

 2. 2. Repatriate embeddedness: The experience of Swedish repatriates A qualitative study on the interconnectedness between the repatriate experience and organizational commitment.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Ernström; Ida Eriksson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Expatriate assignment; Expatriation; International assignment; Job embeddedness; Organizational commitment; Repatriate experience; Repatriation;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. The Sphere of Unsuitability : Why military personnel in the Swedish Armed Forceswithdraws from debating in public

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Michael Winberg; [2021]
  Nyckelord :freedom of expression; Swedish armed forces; Försvarsmakten; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Western countries are regarded as open democracies where free speech is viewed assomething that people have fought and died for throughout history; several westernmilitary forces label themselves as defenders of (liberal) democratic values, wherethe citizens’ right to speak is held as utmost importance. Swedish military officershave a unique, compared with other countries, right to participate in public debatesand voice their opinions in news media and on the internet. LÄS MER

 4. 4. From Culture to Behaviour: How Can a Culture of Violence Affect Organized Conflict?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Louis-Alassane Cassaignard-Viaud; [2021]
  Nyckelord :Culture; Violence; Intrastate Conflict; Factor Analysis; Values; Attitudes; Norms;

  Sammanfattning : The reasons why some countries suffer from high levels of violence are still poorly understood despite the important attention they have received in academia. One of the potential drivers explaining spatial and temporal differences in organised conflict is the culture surrounding violence. LÄS MER

 5. 5. Kriminalvårdarens yrkesroll : En kvalitativ studie om kriminalvårdares upplevelser om vilka förväntningar som finns på deras yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ellen Nord; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :prison guards; roles; conflicting expectations; role conflict; gender differences; kriminalvårdare; roller; motstridiga förväntningar; rollkonflikt; genusskillnader;

  Sammanfattning : En kriminalvårdare bemöter många olika förväntningar på sig i sin yrkesroll, och att veta vad som förväntas av en är en viktig faktor för arbetsmiljön och hälsan. Därav är syftet med denna studie att undersöka kriminalvårdares upplevelser om vilka förväntningar som finns på deras yrkesroll inom organisationen och vilka negativa konsekvenser detta kan medföra. LÄS MER