Sökning: "Rule of Law"

Visar resultat 1 - 5 av 1557 uppsatser innehållade orden Rule of Law.

 1. 1. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 3. 3. A Liberal Peace? The Dayton Agreement and Democratization in Bosnia and Herzegovina 25 years later

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amina Elezovic; [2021]
  Nyckelord :Bosnia and Herzegovina; Dayton Peace Agreement; Liberal Peace; Democratization; Rule of Law; Human Rights;

  Sammanfattning : Over time, hundreds of peace agreements have been signed in different parts of the world. Most of those peace agreements have not brought sustainable peace. Studies show that only 50% of the peace agreements survive for 5 years. LÄS MER

 4. 4. Den sovande jättens uppvaknande? : En kvalitativ studie om politiseringsgraden i riksdagens EU-nämnd i frågan om EU:s återhämtningsfond

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2021]
  Nyckelord :EU-nämnden; avpolitisering; europeisering; EU:s återhämtningsfond; EU;

  Sammanfattning : Some researchers argue that EU affairs are being depoliticized on a national level, while others claim the opposite. If EU affairs are characterized by depoliticization, it is a democratic problem, since voters do not have the possibility to choose between different political options. LÄS MER

 5. 5. Polen, en demokratisk tillbakagång? : En kvalitativ fallstudie av Polens demokrati utifrån fem interaktiva arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gabriel Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Konsolidering; Demokrati; Polen; PiS; Arenor; Linz Stepan;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the Republic of Poland and to what extent the country meets Linz and Stepan´s five arenas of a consolidated democracy which are as follows; Civil society, Political society, Rule of law, State apparatus and Economic society. The application of these five arenas on Poland are due to the political changes that have occurred since the year 2015 when PiS and Andrzej Duda formed a government. LÄS MER