Sökning: "change"

Visar resultat 1 - 5 av 27384 uppsatser innehållade ordet change.

 1. 1. Delar av en helhet. Tematisk interaktion mellan berättelserna i Sara Stridsbergs "Darling River"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Snöfrid Sävborg; [2022-02-17]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Darling River; Lolita; Teman; Interaktiva metaforer; Themes; Interactive metaphors;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how the different storylines in Sara Stridsberg’s "Darling River" interact and illuminate one another. To achieve this, it uses Max Black’s theory of interactive metaphors, and focuses on three thematic clusters: the sexualised child, victims, and perpetrators; captivity, freedom, and loneliness; and motherhood and motherlessness. LÄS MER

 2. 2. Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hillevi Glantz; Parya Forghani-Asl; [2022-02-16]
  Nyckelord :Drivkrafter; Innovation; change management; processer; formella informella strukturer; involvering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. LÄS MER

 3. 3. Marketing Hybrid Events A qualitative study investigating the event industry during the Covid-19 pandemic and the change from physical to hybrid events

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estephania Canessa Araya; Alice Nordgren; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 5. 5. The relationship between "issues" with a specific label and Architecture role change of class in the Github’s repositories

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Wei Li; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER