Sökning: "change"

Visar resultat 1 - 5 av 22026 uppsatser innehållade ordet change.

 1. 1. What Anchors New Strategies? The Role of MCS Hierarchies in Strategic Change Towards Sustainability

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Amanda Blomdahl; Hugo Nordström; [2021]
  Nyckelord :Strategic change; Sustainability; Management control anchor practices; Organisational identity;

  Sammanfattning : In this paper, we conduct a single case study of the R&D department of TransportCo to explore the role of hierarchies within MCS (Management Control System) packages in reprioritizing R&D efforts to drive strategic change towards sustainability. Through integrating strategic change literature and the notion of anchor practices, we show how MCSs play unequally important parts in implementing strategic change. LÄS MER

 2. 2. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 3. 3. How does changes in symptom severity index relate to patients’ global impression of change?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Sandra Vestlund; Linn Nykvist; [2021]
  Nyckelord :PGIC; Symptom severity index; clinical rating scales; self-assessment scales; temporomandibular disorders; TMD; orofacial pain; treatment outcome;

  Sammanfattning : Background: The treatment outcome of temporomandibular disorders (TMD) can be assessed with Symptom Severity Index (SSI). In addition to this self-report measure, Patients’ Global Impression of Change (PGIC) provides information about the overall impression of change. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhet av eftervård vid uppkommen grad II-bristning : En intervjustudie med kvinnor som nyligen fött barn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Therése Karlsson; [2021]
  Nyckelord :second degree perineal tear; postpartum care; experiences; person-centered care; Grad II-bristning; eftervård; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grad II-bristningar är vanligt förekommande efter vaginal förlossning och kan medföra komplikationer. Svenska myndigheter och föreningar rapporterar brister i eftervården av förlossningsbristningar. Forskning kring kvinnors erfarenheter av eftervård efter uppkommen grad II-bristning är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Getting Comfortable with Climate Scenarios: A Qualitative Study on the Micro-Stage of Making the TCFD Scenario Analysis Auditable

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Stephan Füchtenhans; Roshanna Li; [2021]
  Nyckelord :TCFD; Scenario Analysis; Auditability; Comfort; Marketization;

  Sammanfattning : This study examines how the scenario analysis as an integral part of the novel TCFD framework is made auditable. Drawing upon the theoretical lens of Carrington and Catasús' (2007) comfort framework, we uncover professionals' discomforts with the TCFD scenario analysis and show how they address these discomforts to make the scenario analysis auditable. LÄS MER