Sökning: "IKEA TECHNOLOGY"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden IKEA TECHNOLOGY.

 1. 1. Sustainable Material Selection:Guiding the Multi-Criteria Process to Design for Sustainable Innovation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Saga Hald; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Criteria; Material Selection; Environmental Guidelines;

  Sammanfattning : In the past decades, the world has noticed complex changes in its climate. The resources available now as well as in the future could be said to be analogous to the decreasing circumference of a funnel. LÄS MER

 2. 2. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Vägen till gynnsam returlogistik : En enfallsstudie på Ikea DC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :hampus poutiainen; Simon Sigvant; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Return logistics; Reverse logistics; Supplier relationship management; Return management; Return avoidance; Gatekeeping; Distribution central; Distribution centre; B2B; Business-to-business.; Logistik; Returlogistik; Distributionscentral; Grön logistik;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the study is to identify key-factors for the development of reverse logistics in a distribution central. The study should contribute to cover the knowledge gap that is the problem area: development of reverse logistics in a distribution central. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 5. 5. Weight reduction of a connecting fitting used for frame assembly : A design optimization at IKEA Components AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Sjöqvist; David Johansson; [2019]
  Nyckelord :design; optimization; design improvement; weight reduction; design for environment; DFE; material study; 3D-scanning; reverse engineering; FEM; FEA; finite element method; strength analysis;

  Sammanfattning : Continuous improvements are an integral part for the development of everyday life. These improvements do not only ascertain financial gain but also lessening the environmental impact. LÄS MER