Sökning: "IKEA TECHNOLOGY"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden IKEA TECHNOLOGY.

 1. 1. Effects of pillows on sleep ergonomics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Xia Tran; [2020]
  Nyckelord :pillow; sleeping comfort; simulation; ergonomics; customer study; customer survey; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Pillows are an important part of sleeping comfort. The goal of the master thesis was to get a better understanding of pillows for IKEA. To reach that goal, a customer study of 20 customers was performed. Information about and measurements of each customer were collected in order to find a pattern between data and opinions of pillows. LÄS MER

 2. 2. Improving comfort simulations of sleeping mattresses for IKEA

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Joel Elinder; [2020]
  Nyckelord :LS-Dyna; explicit finite element simulations; compressive testing; human soft tissue material models; mass scaling; hyperelastic material model validation; material validation; explicit timestep; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is beneficial for a furniture company like IKEA to objectively and accurately evaluate what makes a mattress comfortable. But what defines comfort? IKEA currently investigates mattress comfort through extensive real-life user testing. Through which, six parameters of comfort have been identified. LÄS MER

 3. 3. Upplevelseköpet : En användbarhetsstudie av mobila Augmented Reality applikationer inom möbelhandeln

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mariette Bjurström Ellström; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; mobilapplikation; användbarhet; användarupplevelse; produktvisualisering; interaktion; design; möbler;

  Sammanfattning : New technological innovations and solutions create new buying patterns and new opportunities for companies to showcase and communicate their products. Research shows that digital and interactive product experiences in retail increase the consumer experience as technology influences the perception of products and willingness to buy. LÄS MER

 4. 4. Så talar H&M och Ikea om cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för temaLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Louise Strömberg; Jennie Idermark; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; H M; Ikea; Cirkulär ekonomi; H M; Ikea;

  Sammanfattning : Svenska företag har börjat prata om cirkulär ekonomi (CE)som en viktig del inom företagsverksamheter där CE har kommit att ersätta tidigare “praxis” för hållbar utveckling. Flera stora svenska företag däribland H&M och Ikea uttrycker att de vill vara en del i att leda samhällets omställning mot cirkulär ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Är detaljhandlarna fast i det förflutna? : En fallstudie av IKEAs köksavdelning

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Randau; Frida Tordsson; [2020]
  Nyckelord :Behaviour in store; Consumer behaviour; Information search; Complex purchase; Servicescape; Store layout; Store format; Multichannel; Webrooming; and Theory of planned behaviour; Behaviour in store; Konsumentbeteende; Informationssökning; Komplexa köp; Servicescape; Butikslayout; Butiksformat; Multichannel; Webrooming; and Theory of planned behaviour.;

  Sammanfattning : Konsumenters beteende har förändrats och i dag söker kunder inte efter produktrelaterad information enbart i den fysiska butiken inför att de ska genomföra ett komplext köp. Teknisk utveckling och butiker online har möjliggjort för konsumenten att söka information var och när de vill. LÄS MER