Sökning: "first"

Visar resultat 1 - 5 av 24939 uppsatser innehållade ordet first.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. Establishing a real estate giant: A case study on the growth journey of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") and the acquisition of Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa")

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andreas Lindström; Oskar Paldanius; [2021]
  Nyckelord :Real estate; M A; Growth; Social infrastructure; Non-cash acquisitions;

  Sammanfattning : This single-case study contains a two-track investigation of SBB, including the company's growth journey and acquisition of Hemfosa. The aim is to display an in-depth analysis from a unique real estate narrative, social infrastructure, that provides key success factors and decisive insights from the remarkable growth journey as well as the all-time largest real estate M&A deal in the Nordics. LÄS MER

 3. 3. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 4. 4. Sverige som asylland – varför just Sverige? : En intervjustudie om en asylsökandes val av asylland utifrån push- och pullteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Franca; [2021]
  Nyckelord :Asylsökande; invandrare; mottagarland; ursprungsland; push- och pullteorin; Syrien; Afghanistan;

  Sammanfattning : This research aims to analyze an asylum seeker's choice of asylum country and why Sweden inparticular. The study is based on Professor Lee's (1966) push- and pulltheory and the questionson which the study is based are "what impact do push and pull factors have on the choice ofrecipient country?" and "are there differences between asylum seekers from Syria andAfghanistan when choosing a recipient country?" The method used is an interview study, morespecifically semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Accounting and Sport in a Crisis - Give Sense to Keep Racing?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Fanny Almersson; Johanna Sand; [2021]
  Nyckelord :Budgeting; Sensemaking; Sensegiving; Covid-19; Sports Organization;

  Sammanfattning : This study aims to explore how the budget is implicated in the process of how organizational members in a sports organization make sense during a crisis. By using the lens of sensemaking theory, an explanatory single case study has been conducted in the Swedish organization RunningCo during the Covid-19 pandemic. LÄS MER