Sökning: "C-uppsats -arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 823 uppsatser innehållade orden C-uppsats -arbetsvetenskap.

 1. 1. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 2. 2. Vad betyder begreppet hälsa för elever i årskurs nio? En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nellie Hultman; Victor Mellberg; [2021]
  Nyckelord :hälsa; elever; idrott och hälsa; KASAM; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal elever i årskurs nio uppfattar begreppet hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång om skolans uppdrag kopplat till hälsa, rådande definitioner av begreppet samt en redogörelse av två vanligt förekommande hälsoperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Den sanna människans ruin : Samvetets sekularisering i sekelskiftets Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Disa Kalin; [2021]
  Nyckelord :Samvetet; moralfilosofi; sekularisering; moralteologi; 1800-tal; 1900-tal; sekelskifte;

  Sammanfattning : Disa Kalin: Den sanna människans ruin – samvetets sekularisering i sekelskiftets Sverige. Uppsala universitet: Inst. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amina Farah; Zahra Ghafoyryan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi  Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan  Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung  Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta produkter inom dagligvaruhandeln. Metod: För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. MOTIVERANDE LEDARBETEENDEN I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN : Ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Israelsson; Vincent Lanner; [2021]
  Nyckelord :internal competition; motivation; leaders; real estate agent; path-goal theory; intern konkurrens; motivation; ledare; fastighetsmäklare; målvägsteorin;

  Sammanfattning : Titel: MOTIVERANDE LEDARBETEENDEN I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN - Ur ett ledarskapsperspektiv Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Rasmus Israelsson & Vincent Lanner Handledare: Monika Wallmon Examinator: Svante Brunåker Datum: Juni 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur motiverande ledarbeteenden tar sig uttryck inom specifika fastighetsmäklarföretag. Med fokus på målvägsteorin och intern konkurrens. LÄS MER