Sökning: "Andersson Daniel"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Andersson Daniel.

 1. 1. ”SKA MAN JOBBA FRAMÅT MÅSTE MAN KUNNA FALLA BAKÅT” : Yrkesverksamma socialsekreterares upplevelser av delegationsordningens påverkan på deras handlingsutrymme att leva upp till barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Alexander Wahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; discretion; delegation of authority; occupational professionalism; organisational professionalism; child welfare; Barnets bästa; handlingsutrymme; delegationsordning; yrkesprofessionalism; organisationsprofessionalism; barnutredningar;

  Sammanfattning : Delegationsordningen påverkar socialsekreterares handlingsutrymme att leva upp till barnets bästa. Socialsekreterare styrs dagligen i sitt yrkesutövande av politiska beslut som utgörs av lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Svenskt-finskt armésamarbete på taktisk nivå : – Vad finns det för förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Jesper Sparre; [2020]
  Nyckelord :FISE; defence cooperation; driving factors; Army perspective; leadership culture; FMN; interoperability; military support; MoU; FISE; försvarssamarbete; drivkrafter; arméperspektiv; ledningskultur; FMN; interoperabillitet; operativt militärt stöd; samförståndsavtal; påverkansmodell; DOTLMPF; OIM;

  Sammanfattning : Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland har accelererat under de senaste åren. Sist ut och kanske även den mest komplicerade delen i detta samarbete är samarbetet mellan de båda ländernas arméer. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutens roll för personer med diagnosen myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Emma Hellmark; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; myalgic encephalomyelitis; chronic fatigue syndrome; ME CFS; arbetsterapi; myalgisk encefalomyelit; kroniskt trötthetssyndrom; ME CFS;

  Sammanfattning : Bakgrund: ME/CFS är en allvarlig, kronisk och komplex multisystemsjukdom som ofta och dramatiskt begränsar de drabbade personernas aktivitet. De vetenskapliga beläggen gällande effekten av interventioner riktade mot funktion och funktionsnedsättning är begränsade. LÄS MER

 4. 4. Design of a Test Equipment : Quality Control on Hydraulic Quick Couplings Used in the Excavation Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Andersson; Robin Florbrant; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; mechanical engineering; product design; ergonomics; anthropometrics; machine safety; repetitive work; test equipment; hydraulic quick coupling and excavator.; Teknisk design; maskiningenjör; produktdesign; ergonomi; antropometri; maskinsäkerhet; repetativt arbete; testutrustning; hydraulisk snabbkoppling och grävmaskin.;

  Sammanfattning : Construction machines use quick couplers to rapidly change the attached tool. The gear lets the machine operator control the hooking and unhooking of the tool from inside of the cabin. This saves time and makes construction work much easier for the workers. LÄS MER

 5. 5. Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Emma Andersson; Daniel Carlström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dependencies between critical infrastructures are often complex by nature, which makes it hard to assess both their criticality and their impact level. These are the overarching reasons behind the development of a newly proposed KE-method at Lund University (at CenCIP) in cooperation with the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) in 2018/19. LÄS MER