Sökning: "ships"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet ships.

 1. 1. Deep Learning for Iceberg Detection in Satellite Images

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Shuzhi Dong; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The application of satellite images for ship and iceberg monitoring is essential in many ways in Arctic waters. Even though the detection of ships and icebergs in images is well established using Geoscience techniques, the discrimination between those two target classes still represents a challenge for operational scenarios. LÄS MER

 2. 2. Generatorinstallation M/S Calmare Nyckel : Nödkraftförsörjning på sjöfartshögskolansskolfartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Tobias De Teilmann; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On board the M/S Calmare Nyckel, during normal operation in open water. It isonly one of the generators, and the main engine in operation. At present, the mainengine on the Calmare Nyckel is not equipped with a shaft generator. LÄS MER

 3. 3. Air emissions arise from cruise vessels in the Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Di Zhang; Cem Ozturk; [2020-07-02]
  Nyckelord :Cruise shipping; the Port of Gothenburg; air emission; SECA; NECA; fuel consumption; IMO; CLIA;

  Sammanfattning : MSc Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Loss of Innocence - The interdiction of the Grace 1 and the use of economic sanctions to limit innocent passage

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Mörkås; [2020-05-17]
  Nyckelord :Economic sanctions; Grace 1; Innocent passage; Interdiction; Maritime law; Shipping;

  Sammanfattning : The right of innocent passage has been a staple in maritime law since the 17th century and is an important part of the freedom of the seas, granting free passage to ships that wants to travel a state’s sea territory. With the growing complexity of the world however, the freedom of the seas is slowly being pushed away by coastal states increasing need to regulate and protect their own shores and waters. LÄS MER

 5. 5. Riskmoment vid släckning av brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :William Lif; André Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ionbatteries; hydrogen fluoride; firefighting techniques; battery fires; risks; hazards; Litium-jonbatterier; vätefluorid; brandsläckningsteknik; batteribrand; risker;

  Sammanfattning : Detta arbete söker att svara på vilka risker som måste beaktas vid bekämpningen av en brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg. Antalet elbilar med denna typ av batterier ökar i popularitet och transporteras ofta via fartyg. LÄS MER