Balansen mellan ekonomisk- och miljörelaterad hållbarhet för ett företag inom elbilsmarknaden. En kvalitativ studie om omställningen till elbilar för Volvo Cars Sverige AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna forskningsansökan syftar till att undersöka bilindustrin, specifikt elbilen och hur företag inom denna marknad kan uppnå ekonomisk hållbarhet samtidigt som företagen ska hålla sig miljömässigt hållbara. Målet är att analysera det nuvarande tillståndet i branschen, inklusive teknologiska framsteg, statliga regleringar och eventuella konsumentpreferenser. Forskningen kommer att utföras med både primära och sekundära källor, inklusive intervjuer med relevanta personer inom elbilsindustrin, professor inom materialåtervinning samt en omfattande litteraturöversikt i ämnet. Resultaten av denna studie kommer att bidra till en bättre förståelse av hur företag finner en balans mellan ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Vidare kommer uppsatsen diskutera potentiella konsekvenser eller utmaningar industrin står inför i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)