Sökning: "case study on communication"

Visar resultat 1 - 5 av 3261 uppsatser innehållade orden case study on communication.

 1. 1. The thinking of New Public Governance in Swedish crisis preparedness: A case study of The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Douglasdotter; [2023-01-23]
  Nyckelord :Collaboration; Natural disasters; The Swedish Civil Contingencies Agency; MSB; Co-production; New Public Governance; NPG;

  Sammanfattning : During 2021, a rising number of natural disasters occurred across Europe. Such events evoke passionate debates concerning guilt, accountability and regarding the division of responsibilities for crisis preparedness. LÄS MER

 2. 2. A communication perspective on barriers to planned implementation - A case study of the implementation of a care pathway at Danderyd University Hospital

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tobias Eknor; Rebecca Kuhl; [2023]
  Nyckelord :Communication; Change management; Planned implementation; Barrier; Care pathway;

  Sammanfattning : Organizations continuously undergo planned implementations to improve and develop their way of working, but implementing these changes comes with challenges. Even when the purpose of the implementations is clear and the new way of working is finalized, there is still a high risk that the desired change effects are not reached. LÄS MER

 3. 3. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kristina Wigfeldt; [2023]
  Nyckelord :mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Sammanfattning : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. LÄS MER

 4. 4. Scaling With Purpose: Exploring the Dynamics of Corporate Purpose Implementation. A Single Case Study on the Role of Organizational Growth in Corporate Purpose Implementation at a Startup When Scaling

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ebba Berbres; Nadine Alexandra Kranck; [2023]
  Nyckelord :corporate purpose; corporate purpose implementation; organizational growth; startup; scaling startup;

  Sammanfattning : Corporate Purpose has emerged as an evident management trend of the 2020s. Nevertheless, the concept and its implementation in practice are still characterized by much intangibility and ambiguity. LÄS MER

 5. 5. Narratives in Central Banking - A Case Study on Federal Reserve Communication

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Love Leijonklo; Felix Wilke; [2023]
  Nyckelord :federal reserve; central bank; communication; sentiment; latent dirichlet allocation;

  Sammanfattning : This paper investigates how Federal Reserve communication affects financial markets. This is done by constructing a sentiment index based on meeting minutes released by the Federal Open Market Committee. LÄS MER