Sökning: "case study on communication"

Visar resultat 1 - 5 av 2566 uppsatser innehållade orden case study on communication.

 1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 2. 2. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Mediers påverkan på budskapet : En fallstudie av Kvinnobyråns kommunikation och mediala distribution

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna-Evelina Dahlström; Linnea Ljung; [2021]
  Nyckelord :Organisationalcommunication; Socialmedia; Mediadistribution; Non-Profit-Organisations;

  Sammanfattning : This thesis, The Influence of Media on the Message: A Case Study of Kvinnobyrån’s Communication and Media Distribution, is written by Anna-Evelina Dahlström and Linnea Ljung. To gain insight into Kvinnobyrån’s current situation, and add to the understanding of the problem with the ethical aspects of communication for NPOs. LÄS MER

 4. 4. "Vill man komma framåt är det liksom bara att hojta till" : En studie om hur delaktighet, motivation och intern kommunikation kan ses som viktiga delar av en organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olsson Sofie; Cornelia Moe; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Participation; Motivation; Internal communication; Organisationskultur; Delaktighet; Motivation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie som genomförd på en organisation med cirka 30 anställda. Studien bygger på kvalitativ forskning i form av nio intervjuer med olika medarbetare inom organisationen samt en dokumentanalys av organisationens personalhandbok och verksamhetsregler. LÄS MER

 5. 5. The Impact of COVID-19 on Child Protection Policy in Humanitarian Action : Case study; South Sudan internally displaced people in camps settlement.

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotte Wara; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 measures; Child Protection Policy; Participatory Communication; Community Engagement; IDPs in Camp Settlements; and South Sudan.;

  Sammanfattning : The principle of child protection and the efforts to protect children from abuse and neglect in pre-modern societies have different notions. According to De Mause, the past was a barbaric place for children and the history of childhood is a nightmare (De Mause, 1995, p. 1). LÄS MER